Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op - AY7020505 (UEF)

Aika ja paikka

20.1. - 16.3.2020

Kouluttaja

Projektitutkija, Hanna Ristolainen

Tavoitteet

Opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä.

Sisältö

Nykytilan kuvaus palvelujärjestelmistä, toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Kokonaisvastuu iäkkäästä ihmisestä ja monialaisuus. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut iäkkään terveyttä ja hyvinvointia tukemassa. Eettiset kysymykset.

Kirjallisuus

Ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut, ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Suoritustapa

Luennot, tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä.