Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY) - ay410085P

Aika ja paikka

Ti-ke 28.-29.5., ti-ke 4.-5.6. ja ti 18.6.2019 klo 16.30-19.30
Tentti viimeisellä opetuskerralla 18.6.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

KM Jutta Karhu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta

-kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät
-vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
-analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
-reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö

-yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
-kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
-kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
-kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Toteutustapa  

Luennot, luentotehtävät (seminaarityöskentely), itsenäistä työskentelyä, tentti

Tentti

Tentti viimeisellä opetuskerralla 18.6.
1. uusintatenttipäivä ma 12.8. ja  2. uusintatenttipäivä ma 16.9.2019 klo 17.00-20.00.
Uusintatenttiin ilmoittautuminen kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin