Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatustieteen perusopinnot (OY), osia

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa voi suorittaa kesän 2018 aikana kolme Kasvatustieteen perusopintoihin 25 op kuuluvaa kurssia.

Aika ja paikka

Kesä 2018

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa voi suorittaa kesän 2018 aikana kolme Kasvatustieteen perusopintoihin 25 op kuuluvaa kurssia. Nämä kurssit ovat:
-Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY)
-Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY)
-Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY)

Saat näiden opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kaikki kolme opintojaksoa 15 op: 225 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

30.4.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.