Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatustiede 35 op (OY)

Aika ja paikka

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Opinnot alkavat syyskuussa 2018 ja päättyvät keväällä 2019.

Tavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kuusamo: 650 € (Hinta kuusamolaisille 485 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kasvatustieteen 35 op -kokonaisuudessa 165 €:lla.)

Ylivieska: 650 €.

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avoimien opintojen rekisterimaksun.

Ilmoittautuminen

24.8.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.