Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatustiede 25 (JY)

Aika ja paikka

Ylivieska ja Pyhäjärvi

INFOTILAISUUS YLIVIESKASSA 11.9. KLO 17.00

INFOTILAISUUS PYHÄJÄRVELÄ 17.9. KLO 17.00

 

Infojen paikka ilmoitetaan kurssivahvistuksessa.

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa opetuksen ja kasvatuksen ilmiöiden tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opintoihin voi osallistua ilman pohjakoulutus- ja pääsyvaatimuksia. Opintoja voi hyödyntää monessa koulutuksessa, koulutukseen hakeutumisessa ja erilaisissa työtehtävissä.

 • Kiehtoisiko kouluttajan, suunnittelijan tai tutkijan ammatti?
 • Onko tiedossa välivuosi lukion jälkeen?
 • Tähtäätkö luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai tarvitsetko hyödyllisen ja yleissivistävän sivuaineen tutkintoosi?
 • Työskenteletkö kasvatus-, terveys-, sosiaali-, opetus-, koulutus- tai ohjaustyön parissa vai tähtäätkö noihin työtehtäviin?
 • Tarvitsetko teoreettisia välineitä ja tieteellisiä näkökulmia käytännön kentälle? Haluatko kehittää asiantuntijuuttasi?
 • Haluatko lisätietoa ja eväitä lasten, nuorten ja aikuisten oppimisesta, ohjaamisesta, kehityksestä ja kasvatuksesta?
 • Kiinnostavatko yksilön elämänkaari sekä oppimisen ja opetuksen ilmiöt?

Kasvatustieteen perusopintoihin ilmoittautuminen ei vaadi edeltäviä opintoja. Opintoihin voi osallistua ilman pohjakoulutus- ja pääsyvaatimuksia.

Kouluttaja

Kaikki osasuoritukset arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5. Numeron lisäksi annetaan kirjallinen, henkilökohtainen palaute oppimistehtävistä. Osasuorituksiasi arvioivat yliopistonpettajat  ja tuntiopettaja, tuutori Heli Kettunen-Torvikoski

Tavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
 • osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Sisältö

Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin ja ilmiöihin:

* Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
* Koulun käytännöt ja opettajan työ
* Asiantuntijuus ja osaaminen yhteisöllisenä ilmiönä
* Tieteellisen ajattelun tunnuspiirteet, tutkimuksellinen lukutaito, kasvatuksellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
* Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen, oma vuorovaikutusosaaminen

Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmaan.

Opiskelu koostuu opintovaatimusten kirjallisuuteen (suomenkielistä) perehtymisestä ja 7 oppimistehtävän tekemisestä erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat:

 • oppimistehtävät (2, 3 ja 5 opintopisteen laajuisia),
 • ryhmäsuoritukset tuutoriryhmässä,
 • verkkokurssi ja
 • verkkotentti.

Katso lisätietoja OPINTOPOLUSTA

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opinnot toteutetaan ns. Ryhmäohjausmallin mukaan. Opintokokonaisuudessa on ryhmäohjaaja , jonka kanssa opiskelijat perehtyvät mm. kirjallisuuteen ja tekevät osasta kursseja myön suorituksen ryhmäohjaajalle.

Hinta

500 €. Sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.8.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.