Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatustiede 25 op (OY)

Aika ja paikka

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon  ja Raahen toimipaikassa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus keskiviikkona 28.08.2019 klo 18-19
Kuusamossa: Kuusamon lukio
Raahessa: ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kuusamo: 400 € (Hinta kuusamolaisille 300 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kasvatustiede 25 op -kokonaisuudessa 100 €:lla)
Raahe: 400 €

Hinnat sisältävät myös Oulun yliopiston perimän avoimien opintojen rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen

25.8.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon tai Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.