Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatustiede 25 op (JY)

Aika ja paikka

Opintojen infotilaisuus järjestetään ke 11.9.2019 klo 17.00-19.00

Pyhäjärvi ja Ylivieska

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa opetuksen ja kasvatuksen ilmiöiden tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opintoihin voi osallistua ilman pohjakoulutus- ja pääsyvaatimuksia. Opintoja voi hyödyntää monessa koulutuksessa, koulutukseen hakeutumisessa ja erilaisissa työtehtävissä.

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana Pyhäjärvellä YTM, Maarit tikkanen ja Ylivieskassa KM, Heli Kettunen-Torvikoski

Tavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
  • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimitatapojaan vuorovaikutuksessa
  • osaa tarkastaa asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
  • osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tietteellisesti

Sisältö

Opintojaksojen tiedot tarkentuvat myöhemmin

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

28.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.