Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) - ay410084P

Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja

Aika ja paikka

Luennot:
ti-to 14.-16.5. klo 16.30-19.45
Seminaari:
ke-to 22.-23.5.2019 klo 16.30-19.45

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
-tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

-eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
-kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen
-soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö

-orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
-kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
-kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Suoritustapa  

Luennot, seminaari, itsenäinen työskentely, kirjallinen työ

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty
Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjallisen tehtävän perusteella.