Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatus- ja sivistysteoria I 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 5.9.-13.10.2019

 • Etäuennot: to 5.09., pe 6.09. ke 11.09., pe 13.09. klo 17-21, la 14.09.2019 klo 9-13 (Zoom-yhteydellä)
  - Kurssiesseen palautus Moodleen su 13.10.2019 mennessä

 

Kouluttaja

Opettaja:  KT Ari Kivelä

Tutor: Johanna Linnilä

Tavoitteet

Huom: Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa tällä (ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet) kurssilla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteet ja -käsitteet, sekä
 • tunnistaa niiden vaikutuksen modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellis-teoreettiseen rakentumiseen.
 • on omaksunut käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Sisältö

 • Kurssilla perehdytään modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin, sekä
 • tarkastellaan niiden vaikutusta modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellisteoreettiseen rakentumiseen.
 • Lisäksi pyritään omaksumaan käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Suoritustapa

 • Luentoa (22 t), itsenäistä työskentelyä (113 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Mollenhauer, K. (2014). Forgotten Connections: On Culture and Upbringing.
 • kaksi seuraavista:
  • Siljander, P. (toim.) (1997). Kasvatus ja sosialisaatio.
  • Siljander, P. (toim.) (2000). Kasvatus ja sivistys.
  • Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.). 2009. Teoria ja traditio

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kasvatus- ja sivistysteoria  -opintojaksossa 25 €:lla.)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).