Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kasvatus ja opetus

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Adobe Lightroomin perusteet Oulu 07.10.2019-28.10.2019
2 Ajankohtaista sivistystoimen hankinnoista Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.01.2020
3 Arjen ACC -miten käyttää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja arjen tilanteissa? Pyhäjärvi, Ylivieska 14.11.2019
4 DiKATA - Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! Oulu 16.09.2019-31.12.2020
5 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 05.10.2019-24.05.2020
6 Englantilainen filologia 35 op (OY) Oulu 09.09.2019-31.07.2020
7 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 19.03.2020
8 Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 28.10.2019
9 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
10 Erkkaa verkossa syksy 2019 Oulu 11.09.2019-04.12.2019
11 Flipped Classroom opetuksen strategisena menetelmänä Oulu 23.11.2019
12 Haavoittuva mieli – tunnista ja tue Oulu 28.10.2019-04.11.2019
13 Itsemyötätunto Oulu 20.03.2020-21.03.2020
14 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 09.10.2019
15 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 25.10.2019-29.03.2020
16 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 05.06.2020-28.11.2020
17 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 22.02.2019-14.12.2019
18 Laaja-alainen erityisopettaja pedagogisena asiantuntijana (Oulu kevät 2020) Oulu 22.01.2020
19 Laaja-alainen erityisopettaja pedagogisena asiantuntijana (Pyhäjärvi kevät 2020) Pyhäjärvi 22.02.2020
20 Lapsen ja nuoren terve ja epäterve aggressio Raahe 13.11.2019
21 Lasten aistiyliherkkyys Oulu 21.02.2020-20.03.2020
22 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 16.03.2020-24.03.2021
23 Laulupiirtämisen jatkokurssi - Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (syksy 2019) Oulu 29.11.2019
24 Laulupiirtämisen jatkokurssi -Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (kevät 2020) Pyhäjärvi, Ylivieska 28.01.2020
25 Laulupiirtämisen perusteet Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 11.11.2019-12.11.2019
26 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 08.11.2019-04.10.2020
27 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 16.11.2018-01.12.2019
28 Maahanmuuttajalapsi varhaiskasvatuksessa Kuusamo 01.10.2019
29 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 13.04.2019-16.11.2019
30 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 06.04.2020-30.10.2020
31 Musa tuntuu! Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki Oulu 29.01.2020
32 Musiikin myönteinen vaikutus lapsen kohtaamisessa (syksy 2019) Pyhäjärvi 14.11.2019
33 NLP -elämäntaitoja ja hyvinvointia Pyhäjärvi, Ylivieska 30.11.2019
34 Opetushallinnon tutkinto 15 op Raahe
35 Oppilaitosten viestintä – juridiikkaa ja käytäntöä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.02.2020-11.02.2020
36 Palvelumuotoilun työkalut Oulu 20.04.2020-21.04.2020
37 Pastellia paperille Oulu 18.04.2020-19.04-2020
38 Perhearviointi – Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä Oulu 01.04.2020-27.05.2020
39 Perusopetuksen pedagogiset asiakirjat Kuusamo 06.11.2019
40 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 31.10.2019-04.04.2020
41 Puukon tupen valmistaminen Oulu 16.11.2019-17.11.2019
42 Python-ohjelmointia opettajille Oulu, Ylivieska 05.10.2019-09.11.2019
43 Rajantaju - Kirjallisuusterapeuttinen kuuntelupaikka Oulu 17.09.2019-17.12.2019
44 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op Oulu 27.02.2020-21.05.2021
45 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Oulu 23.09.2019-06.05.2020
46 Ruotsin kieli 25 op (OY) Oulu 13.09.2019-31.12.2020
47 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi 16.11.2018-31.12.2020
48 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2020-2022
49 Sanataideohjauksen perusteet Oulu 14.02.2020-08.08.2020
50 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2019 Oulu 16.01.2019-22.11.2019
51 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2020 Oulu 28.01.2020-22.11.2020
52 Selkokieli tutuksi! Koulutuspäivä selkokielestä, selkeästä kirjoittamisesta ja eri ikäisille sopivista kirjoista Pyhäjärvi, Ylivieska 11.09.2019
53 Simply Meditaatio Oulu 25.11.2019
54 Steinerpedagogiikan perusteet 15 op Oulu 08.02.2019-31.12.2019
55 Tunnetaitoja aikuisille – Intensiivikurssi omiin tunteisiin Oulu 18.10.2019-30.11.2019
56 Tyynesti ja aikaansaaden - käytännön keinoja oppilaan hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työskentelyn tukemiseen Kuusamo 12.10.2019
57 Varga Neményi -menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 29.11.2019-22.02.2020
58 Varga-Neményi-menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa Oulu 26.09.2019-09.11.2019
59 Varhennettu kieltenopetus Oulu 21.09.2019-31.10.2019
60 Varhennetun englannin täydennyskoulutus 2 op Kuusamo 7.9.2019 alk.
61 Vinkkejä uusista lasten- ja nuorten kirjoista ja lukemaan innostamisen tavoista Pyhäjärvi, Ylivieska 07.11.2019
62 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 18.10.2019-14.03.2020
63 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
64 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op) Oulu 03.02.2020-30.06.2022