Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kasvatus ja opetus

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Adobe Lightroomin perusteet Oulu 07.10.2019-28.10.2019
2 Arjen ACC -miten käyttää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja arjen tilanteissa? Pyhäjärvi, Ylivieska 14.11.2019
3 Digitaalis-taktiilinen pedagogiikka kieltenopetuksessa Kuusamo 12.10.2019
4 Digityökaluja digitutoreille 3 op Kuusamo 18.09.2019-15.10.2019
5 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 05.10.2019-24.05.2020
6 Englantilainen filologia 25 op (OY) Oulu 14.09.2018-31.07.2019
7 Englantilainen filologia 35 op (OY) Oulu 09.09.2019-31.07.2020
8 Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 28.10.2019
9 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
10 Esimies, puheeksiotto ja hankalat tilanteet Oulu 11.10.2019
11 Flipped Classroom opetuksen strategisena menetelmänä Oulu 23.11.2019
12 Haavoittuva mieli – tunnista ja tue Oulu 28.10.2019-04.11.2019
13 Hiljaisuuden kuvia Oulu 27.09.2019-29.09.2019
14 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 09.10.2019
15 Kasvatustiede 25 (JY) Ylivieska 11.09.2018-31.07.2019
16 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Oulu 23.02.2019-18.08.2019
17 Kirjallisuusterapia ryhmä- ja yksilöohjauksessa 35 op Oulu 05.10.2019-16.08.2020
18 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 25.10.2019-29.03.2020
19 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 05.06.2020-28.11.2020
20 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 22.02.2019-14.12.2019
21 Laaja-alainen erityisopettaja pedagogisena asiantuntijana Pyhäjärvi 22.02.2020
22 Laaja-alainen erityisopettaja pedagogisena asiantuntijana Oulu 14.10.2019
23 Lasten aistiyliherkkyys Oulu 21.02.2020-20.03.2020
24 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 16.03.2020-24.03.2021
25 Laulupiirtämisen jatkokurssi - Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (syksy 2019) Oulu 29.11.2019
26 Laulupiirtämisen jatkokurssi -Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (kevät 2020) Pyhäjärvi, Ylivieska 28.01.2020
27 Laulupiirtämisen perusteet Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 11.11.2019-12.11.2019
28 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 08.11.2019-04.10.2020
29 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 16.11.2018-01.12.2019
30 Luovaa kirjoittamista galleriassa Oulu 11.09.2019-14.12.2019
31 Luovat menetelmät oppimisen, tunnekasvatuksen ja lapsen minäkuvan tukena Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 30.09.2019-14.10.2019
32 Lyhytterapeuttiset interventiot Pyhäjärvi, Ylivieska 19.09.2019-20.09.2019
33 Maahanmuuttajalapsi varhaiskasvatuksessa Kuusamo 01.10.2019
34 Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 1. luokalla Varga–Neményi-menetelmän avulla Oulu 07.10.2019
35 Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 2. luokalla Varga–Neményi-menetelmän avulla Oulu 08.10.2019
36 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 13.04.2019-16.11.2019
37 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 06.04.2020-30.10.2020
38 Miten tukea lasta kasvun haasteissa? Oulu 09.10.2019-05.11.2019
39 Monialaista oppimista metsässä tai pihalla Kuusamo 12.10.2019
40 Musa tuntuu! Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki Oulu 29.01.2020
41 Musiikin myönteinen vaikutus lapsen kohtaamisessa (syksy 2019) Pyhäjärvi 14.11.2019
42 Neuropsykiatriset syventävät jatko-opinnot 6 op Pyhäjärvi, Ylivieska 10.10.2019-28.11.2019
43 Opetushallinnon tutkinto 15 op Raahe
44 Oppilaitosten viestintä – juridiikkaa ja käytäntöä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.02.2020-11.02.2020
45 Palvelumuotoilun täydennyskoulutus 5 op Oulu 19.09.2019-17.12.2019
46 Perusopetuksen pedagogiset asiakirjat Kuusamo 06.11.2019
47 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 31.10.2019-04.04.2020
48 Puukkokurssi Oulu 04.10.2019-13.10.2019
49 Python-ohjelmointia opettajille Oulu, Ylivieska 05.10.2019-09.11.2019
50 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op Oulu 27.02.2020-12.02.2021
51 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op Oulu 21.03.2019-01.10.2019
52 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Oulu 23.09.2019-06.05.2020
53 Ruotsin kieli 25 op (OY) Oulu Lv 2019-2020
54 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi 16.11.2018-31.12.2020
55 Ryhmätheraplay® A-osa (perusosa) Oulu 10.10.2019-11.10.2019
56 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2019 Oulu 16.01.2019-22.11.2019
57 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2020 Oulu 28.01.2020-22.11.2020
58 Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op 2019–2020 Oulu 28.10.2019-22.09.2020
59 Selkokieli tutuksi! Koulutuspäivä selkokielestä, selkeästä kirjoittamisesta ja eri ikäisille sopivista kirjoista Pyhäjärvi, Ylivieska 11.09.2019
60 Sensorinen integraatio ja luova liikunta 2 op Oulu 04.10.2019-13.12.2019
61 Simply Meditaatio Oulu 25.11.2019
62 Steinerpedagogiikan perusteet 15 op Oulu 08.02.2019-31.12.2019
63 Sähköiset kokeet – työkaluja opettajille Oulu, Ylivieska 11.11.2019-12.11.2019
64 Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa - ideoita ja malleja Oulu 03.10.2019
65 Tablettilaitteet erilaisen oppijan opetuksen ja oppimisen työvälineinä – ideoita ja malleja Oulu 04.10.2019
66 Tartu toimeen! Työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.09.2019
67 Tavoitteena sujuva lukutaito - teoriaa ja harjoituksia Kuusamo 05.10.2019
68 Tunnetaitoja aikuisille – Intensiivikurssi omiin tunteisiin Oulu 18.10.2019-30.11.2019
69 Tyynesti ja aikaansaaden - käytännön keinoja oppilaan hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työskentelyn tukemiseen Kuusamo 12.10.2019
70 Tökkiikö teksti - suomi huoltoon Oulu 18.09.2019-04.12.2019
71 Vaativat ja tunteita herättävät omaiset, läheiset ja yhteistyökumppanit Oulu 10.10.2019
72 Varga Neményi -menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 13.09.2019-09.11.2019
73 Varga Neményi-menetelmän tutustumiskurssi Pyhäjärvi, Ylivieska 20.09.2019
74 Varga-Neményi-menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa Oulu 26.09.2019-09.11.2019
75 Varga-Nemenyi-menetelmä 2. luokan matematiikan opetuksessa Raahe 12.09.2019-12.10.2019
76 Varhennettu kieltenopetus Oulu 21.09.2019-31.10.2019
77 Varhennetun englannin täydennyskoulutus 2 op Kuusamo 07.09.2019 alk.
78 Vinkkejä uusista lasten- ja nuorten kirjoista ja lukemaan innostamisen tavoista Pyhäjärvi, Ylivieska 07.11.2019
79 Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille 8 op Oulu 28.08.2019-02.06.2020
80 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet kehitysvammatyössä Kuusamo 27.09.2019
81 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 18.10.2019-14.03.2020
82 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
83 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op) Oulu 03.02.2020-30.06.2022
84 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi 20.04.2018-31.12.2019