Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kasvatus ja opetus

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus Oulu 01.11.2018-30.11.2018
2 Ajankäytön hallinta Kuusamo 16.11.2018
3 Ajattelutaitojen opettaminen Oulu, Pyhäjärvi 31.10.2018-14.11.2018
4 Arviointi oppimisena ja oppimisen tukena Oulu, Pyhäjärvi 27.11.2018-28.11.2018
5 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 06.10.2018-26.05.2019
6 Elämäntaitoja ja hyvinvointioppimista toiminnallisesti – vinkkejä perusopetukseen Oulu 28.09.2018
7 Elämäntaitoja ja hyvinvointioppimista toiminnallisesti – vinkkejä varhaiskasvatukseen Oulu 20.09.2018
8 Englantilainen filologia 25 op (OY) Oulu 14.09.2018-31.07.2019
9 Englantilainen filologia 35 op (OY) Oulu 15.09.2017-31.07.2018
10 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_2018 Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018-28.11.2018
11 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_jatko-opinnot_2019 Pyhäjärvi, Ylivieska 13.01.2019-20.03.2019
12 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
13 Flipped Classroom opetuksen strategisena menetelmänä Oulu 30.03.2019
14 Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen ja ohjaaminen Kuusamo 18.09.2018
15 Haastavista kasvatustilanteista seesteiseen arkeen Kuusamo 13.10.2018
16 Hauskaa kielenhuoltoa! Pyhäjärvi, Ylivieska 13.11.2018
17 Hiljaisuuden kuvia Oulu 30.11.2018-02.12.2018
18 Ilmiöpohjainen kieltenopetus - Toiminnallisten työtapojen workshop Pyhäjärvi, Ylivieska 20.11.2018
19 iPadin käyttö musiikin opetuksessa – opettajan ja oppilaan näkökulma Oulu 13.10.2018
20 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 16.11.2018
21 Kamera käy - video- ja elokuvailmaisua kouluille Pyhäjärvi, Ylivieska 08.11.2018
22 Kasvatustiede 25 (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
23 Kick Off - laulaen ja soittaen Oulu 19.01.2019
24 Kieltenopetuksen koulutuspäivä: materiaalin tuotto ja arviointikäytänteet Kuusamo 15.09.2018
25 Kirjallisuusterapia 25 op Oulu 27.01.2018-28.10.2018
26 Kiusaaminen hallintaan Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 10.10.2018
27 Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö-täydennyskoulutus 10 op Oulu 22.09.2018-09.12.2018
28 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 24.08.2018-27.01.2019
29 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 22.09.2017-19.05.2018
30 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 22.02.2019-14.12.2019
31 Kuvataideopetus ja visuaalinen lukutaito Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2018-06.10.2018
32 Lasten ja koululaisten erityisruokavaliot Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018
33 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 35 op Oulu 13.03.2018-27.03.2019
34 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op SYKSY 2018 Oulu 12.11.2018-13.11.2019
35 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 13.10.2017-14.10.2018
36 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 16.11.2018-01.12.2019
37 Maailmani kuvina -ympäristökasvatusta kuviksen keinoin Pyhäjärvi, Ylivieska 28.03.2019
38 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 14.04.2018-10.11.2018
39 Monialainen ja ilmiöpohjainen kieltenopetus -Oppimateriaalin tuottaminen ja arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 09.04.2019
40 Monialainen ruokakulttuuri kotitaloudessa Pyhäjärvi, Ylivieska 06.10.2018
41 Myötätuntotaitoja – itsekriittisyydestä itsen ymmärrykseen Oulu 19.08.2018
42 Näppäintaitojen opettaminen alakoululaisille Pyhäjärvi 06.11.2018
43 Opetushallinnon tutkinto 15 op Raahe
44 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä Kuusamo 13.10.2018
45 Osaamisella tuloksiin Oulu 19.09.2018
46 Oulun NVC harjoitteluryhmä Oulu 26.01.2016-31.12.2016
47 Positive Psychology Practitioner 20 op Oulu 11.10.2018-15.03.2019
48 Rajantaju? - Syventävä kirjallisuusterapeuttinen seminaari Oulu 28.08.2018-11.12.2018
49 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op Oulu 16.04.2018-08.11.2018
50 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2018-2020
51 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op Oulu 24.01.2018-04.12.2018
52 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op Oulu 16.01.2019-22.11.2019
53 Simply Meditaatio Oulu 26.11.2018
54 Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa - ideoita ja malleja Oulu 08.10.2018
55 Tablettilaitteet erilaisen oppijan opetuksen ja oppimisen työvälineinä – ideoita ja malleja Oulu 26.11.2018
56 Taikapuu – Satuhieronnan perusteet™ (taso 1) Oulu 03.12.2018
57 Taikapuu – Satuhieronnan perusteet™ (taso 1) Kuusamo 16.02.2019
58 Toiminnallinen arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 19.02.2019
59 Toiminnallinen kielen oppiminen Pyhäjärvi, Ylivieska 01.11.2018
60 Työkaluja kieltenopettajille: videot, YouTube ja kuullunymmärtämistehtävät Oulu 05.11.2018
61 Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat Kuusamo 17.11.2018
62 Varga-Neményi -menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa Raahe 30.08.2018-29.09.2018
63 Varga-Nemenyi -menetelmä 2. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 13.09.2018-13.10.2018
64 Varga-Neményi -menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa Oulu 21.09.2018-24.11.2018
65 Varhennettu englannin opetus Kuusamo 15.09.2018
66 Virtaa asiakaslähtöiseen palveluun! -verkkokoulutus Oulu 09.11.2018
67 Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille 8 op Oulu 28.03.2018-07.05.2019
68 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 05.10.2018-16.03.2019
69 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
70 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi, Ylivieska 20.04.2018-31.12.2019
71 Värien lämpöä kaamokseen Oulu 09.11.2018-11.11.2018