Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kasvatus ja opetus

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus Oulu 01.11.2018-30.11.2018
2 Ajankäytön hallinta Kuusamo 16.11.2018
3 Ajattelutaitojen opettaminen Oulu, Pyhäjärvi 31.10.2018-14.11.2018
4 Arviointi oppimisena ja oppimisen tukena Oulu, Pyhäjärvi 27.11.2018-28.11.2018
5 Digitaalis-taktiilinen pedagogiikka kieltenopetuksessa Kuusamo 16.02.2019
6 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 06.10.2018-26.05.2019
7 Englantilainen filologia 25 op (OY) Oulu 14.09.2018-31.07.2019
8 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_2018 Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018-28.11.2018
9 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_jatko-opinnot_2019 Pyhäjärvi, Ylivieska 13.01.2019-20.03.2019
10 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
11 Erkkaa verkossa syksy 2018 Oulu 26.09.2018-21.11.2018
12 Flipped Classroom opetuksen strategisena menetelmänä Oulu 30.03.2019
13 Haavoittuva mieli – tunnista ja tue Oulu 04.02.2019-11.02.2019
14 Hauskaa kielenhuoltoa! Pyhäjärvi, Ylivieska 13.11.2018
15 Hiljaisuuden kuvia Oulu 30.11.2018-02.12.2018
16 Huomisen työelämäosaaminen? Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivä Kuusamo 10.11.2018
17 Ilmiöpohjainen kieltenopetus - Toiminnallisten työtapojen workshop Pyhäjärvi, Ylivieska 20.11.2018
18 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 16.11.2018
19 Kamera käy - video- ja elokuvailmaisua kouluille Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 08.11.2018-12.11.2018
20 Kasvatustiede 25 (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
21 Kehitysvammaisen toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI® menetelmällä -webinaari Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.03.2019
22 Kick Off - laulaen ja soittaen Oulu 19.01.2019
23 Kirjallisuusterapia 25 op Oulu 27.01.2018-28.10.2018
24 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Oulu 23.02.2019-18.08.2019
25 Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö-täydennyskoulutus 10 op Oulu 22.09.2018-09.12.2018
26 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 25.01.2019
27 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 22.02.2019-14.12.2019
28 Käsityö uudessa opetussuunnitelmassa Pyhäjärvi, Ylivieska 26.11.2018-27.11.2018
29 Lasten ja koululaisten erityisruokavaliot Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018
30 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 35 op Oulu 13.03.2018-27.03.2019
31 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 11.03.2019-18.03.2020
32 Laulupiirtämisen perusteet (I taso) Oulu, Ylivieska 02.04.2019-03.04.2019
33 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 16.11.2018-01.12.2019
34 Maailmani kuvina -ympäristökasvatusta kuviksen keinoin Pyhäjärvi, Ylivieska 28.03.2019
35 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 14.04.2018-10.11.2018
36 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 13.04.2019-16.11.2019
37 Monialainen ja ilmiöpohjainen kieltenopetus -Oppimateriaalin tuottaminen ja arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 09.04.2019
38 Musiikin ilmaisohjelmat internetissä - webinaari Oulu 29.10.2018-03.12.2018
39 Musiikin myönteinen vaikutus lapsen kohtaamisessa Oulu 28.03.2019
40 Opetushallinnon tutkinto 15 op Raahe
41 Orff ja liikuntaleikit Oulu 16.11.2018-17.11.2018
42 Positive Psychology Practitioner 20 op -verkkokoulutus Oulu 06.11.2018-29.05.2019
43 Rajantaju? - Syventävä kirjallisuusterapeuttinen seminaari Oulu 28.08.2018-11.12.2018
44 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op Oulu 16.04.2018-08.11.2018
45 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op Oulu 21.03.2019-01.10.2019
46 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2018-2020
47 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2018 Oulu 24.01.2018-04.12.2018
48 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2019 Oulu 16.01.2019-22.11.2019
49 Sensorinen integraatio ja luova liikunta (4 pv) Oulu 22.02.2019-24.05.2019
50 Sherborne-liikunnan peruskurssi (16t) Pyhäjärvi, Ylivieska 12.02.2019-13.02.2019
51 Simply Meditaatio Oulu 26.11.2018
52 Tablettilaitteet erilaisen oppijan opetuksen ja oppimisen työvälineinä – ideoita ja malleja Oulu 26.11.2018
53 Taikapuu – Satuhieronnan perusteet™ (taso 1) Oulu 03.12.2018
54 Taikapuu – Satuhieronnan perusteet™ (taso 1) Kuusamo 13.04.2019
55 Toiminnallinen arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 20.02.2019
56 Toiminnallinen kielen oppiminen Pyhäjärvi, Ylivieska 19.02.2019
57 Työkaluja kieltenopettajille: videot, YouTube ja kuullunymmärtämistehtävät Oulu 05.11.2018
58 Uusi varhaiskasvatuslaki ja päivähoito Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 21.11.2018
59 Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat Kuusamo 17.11.2018
60 Vahvuusperustainen varhaiskasvatus Kuusamo 16.02.2019-16.02.2019
61 Varga-Neményi -menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa Raahe 27.09.2018-10.11.2018
62 Varga-Neményi -menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa Oulu, Pyhäjärvi 14.02.2019-13.4.2019
63 Varga-Neményi -menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa Oulu 21.09.2018-24.11.2018
64 Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille 8 op Oulu 28.03.2018-07.05.2019
65 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 05.10.2018-16.03.2019
66 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
67 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi, Ylivieska 20.04.2018-31.12.2019
68 Värien lämpöä kaamokseen Oulu 09.11.2018-11.11.2018