Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kasvatus ja opetus

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus Oulu 01.11.2018-30.11.2018
2 Ajankäytön hallinta Kuusamo 16.11.2018
3 Ajattelutaitojen opettaminen Oulu, Pyhäjärvi 31.10.2018-14.11.2018
4 Arviointi oppimisena ja oppimisen tukena Oulu, Pyhäjärvi 27.11.2018-28.11.2018
5 Digitaalis-taktiilinen pedagogiikka kieltenopetuksessa Kuusamo 16.02.2019
6 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 06.10.2018-26.05.2019
7 Elämäntaitoja ja hyvinvointioppimista toiminnallisesti – vinkkejä perusopetukseen Oulu 28.09.2018
8 Elämäntaitoja ja hyvinvointioppimista toiminnallisesti – vinkkejä varhaiskasvatukseen Oulu 20.09.2018
9 Englantilainen filologia 25 op (OY) Oulu 14.09.2018-31.07.2019
10 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_2018 Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018-28.11.2018
11 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_jatko-opinnot_2019 Pyhäjärvi, Ylivieska 13.01.2019-20.03.2019
12 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
13 Erkkaa verkossa syksy 2018 Oulu 26.09.2018-21.11.2018
14 Flipped Classroom opetuksen strategisena menetelmänä Oulu 30.03.2019
15 Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen ja ohjaaminen Kuusamo 18.09.2018
16 Haastavista kasvatustilanteista seesteiseen arkeen Kuusamo Vuosi 2019
17 Haavoittuva mieli – tunnista ja tue Oulu 04.02.2019-11.02.2019
18 Hauskaa kielenhuoltoa! Pyhäjärvi, Ylivieska 13.11.2018
19 Hiljaisuuden kuvia Oulu 30.11.2018-02.12.2018
20 Huomisen työelämäosaaminen? Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivä Kuusamo 10.11.2018
21 Ilmiöpohjainen kieltenopetus - Toiminnallisten työtapojen workshop Pyhäjärvi, Ylivieska 20.11.2018
22 Ilo ja oppiminen näkyviksi – pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Oulu 25.09.2018
23 iPadin käyttö musiikin opetuksessa – opettajan ja oppilaan näkökulma Oulu 13.10.2018
24 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 16.11.2018
25 Kamera käy - video- ja elokuvailmaisua kouluille Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 08.11.2018-12.11.2018
26 Kasvatustiede 25 (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
27 Kick Off - laulaen ja soittaen Oulu 19.01.2019
28 Kieltenopetuksen koulutuspäivä: materiaalin tuotto ja arviointikäytänteet Kuusamo 15.09.2018
29 Kirjallisuusterapia 25 op Oulu 27.01.2018-28.10.2018
30 Kiusaaminen hallintaan Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 10.10.2018
31 Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö-täydennyskoulutus 10 op Oulu 22.09.2018-09.12.2018
32 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 25.01.2019
33 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 22.02.2019-14.12.2019
34 Kuvataideopetus ja visuaalinen lukutaito Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2018-06.10.2018
35 Lasten ja koululaisten erityisruokavaliot Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018
36 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 35 op Oulu 13.03.2018-27.03.2019
37 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op SYKSY 2018 Oulu 12.11.2018-13.11.2019
38 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 13.10.2017-14.10.2018
39 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 16.11.2018-01.12.2019
40 Maailmani kuvina -ympäristökasvatusta kuviksen keinoin Pyhäjärvi, Ylivieska 28.03.2019
41 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 14.04.2018-10.11.2018
42 Monialainen ja ilmiöpohjainen kieltenopetus -Oppimateriaalin tuottaminen ja arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 09.04.2019
43 Monialainen ruokakulttuuri kotitaloudessa Pyhäjärvi, Ylivieska 06.10.2018
44 Musiikin ilmaisohjelmat internetissä - webinaari Oulu 29.10.2018-03.12.2018
45 Myötätuntotaitoja – itsekriittisyydestä itsen ymmärrykseen Oulu 19.08.2018
46 Näppäintaitojen opettaminen alakoululaisille Pyhäjärvi 06.11.2018
47 Opetushallinnon tutkinto 15 op Raahe
48 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä Kuusamo 13.10.2018
49 Osaamisella tuloksiin Oulu 19.09.2018
50 Oulun NVC harjoitteluryhmä Oulu 26.01.2016-31.12.2016
51 Positive Psychology Practitioner 20 op Oulu 11.10.2018-15.03.2019
52 Rajantaju? - Syventävä kirjallisuusterapeuttinen seminaari Oulu 28.08.2018-11.12.2018
53 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op Oulu 16.04.2018-08.11.2018
54 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op Oulu 21.03.2019-01.10.2019
55 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2018-2020
56 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op Oulu 24.01.2018-04.12.2018
57 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op Oulu 16.01.2019-22.11.2019
58 Simply Meditaatio Oulu 26.11.2018
59 Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa - ideoita ja malleja Oulu 08.10.2018
60 Tablettilaitteet erilaisen oppijan opetuksen ja oppimisen työvälineinä – ideoita ja malleja Oulu 26.11.2018
61 Taikapuu – Satuhieronnan perusteet™ (taso 1) Oulu 03.12.2018
62 Taikapuu – Satuhieronnan perusteet™ (taso 1) Kuusamo 16.02.2019
63 Toiminnallinen arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 19.02.2019
64 Toiminnallinen kielen oppiminen Pyhäjärvi, Ylivieska 01.11.2018
65 Työkaluja kieltenopettajille: videot, YouTube ja kuullunymmärtämistehtävät Oulu 05.11.2018
66 Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat Kuusamo 17.11.2018
67 Varga-Neményi -menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa Raahe 30.08.2018-29.09.2018
68 Varga-Nemenyi -menetelmä 2. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 13.09.2018-13.10.2018
69 Varga-Neményi -menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa Oulu 21.09.2018-24.11.2018
70 Varhennettu englannin opetus Kuusamo 15.09.2018
71 Virtaa asiakaslähtöiseen palveluun! -verkkokoulutus Oulu 09.11.2018
72 Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille 8 op Oulu 28.03.2018-07.05.2019
73 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 05.10.2018-16.03.2019
74 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
75 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi, Ylivieska 20.04.2018-31.12.2019
76 Värien lämpöä kaamokseen Oulu 09.11.2018-11.11.2018