Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kaavoitusjuridiikan ABC

Päättääkö kunta yksin mitä se kaavoittaa ja koska ja mihin? Voiko kaavoituksen saada käyntiin kunnan ja yksityisen välisellä sopimuksella? Riittävätkö mitkään kaavaselvitykset? Mihin kaavamääräyksellä voidaan velvoittaa?

Aika ja paikka

Ma 14.5.2018 klo 9.30–16.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Kaavoittajat, kaavakonsultit, teknikot, suunnittelijat ja kaava-asioista päättävät luottamushenkilöt

Kouluttaja

Lakimies Susanna Ijäs

Susanna Ijäs on toiminut Kuntaliiton lakiyksikön lakimiehenä seitsemän vuoden ajan sekä siviili- että hallintojuristina. Hän on toiminut myös kaupunginlakimiehen tehtävissä Hämeenlinnassa, kiinteistölakimiehenä Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin palveluksessa. Ijäksellä on vahva tausta valtionhallinnon puolelta Valtiokonttorista ja hän on myös työskennellyt Handelsbankenissa rahoitus- ja sijoitusasioiden parissa. Ijäs on pidetty ja kokenut kouluttaja. Hän on kouluttanut kuntien työntekijöitä, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä jo kymmenen vuoden ajan.  Nykyisin hän kouluttaa kuntia perustamansa yhtiön Lakimaa Oy:n kautta.

Sisältö

Kaavoitusmonopoli

 • kunnan oikeus kaavoittaa
 • kunnan velvollisuus laatia kaava

Kaavoituksen käynnistämissopimukset

 • sopimuksen merkitys
 • sopimuksen riskit
 • käytettävyys

Kaava-alueen rajaus

 • millä perusteella?
 • yhdenvertainen kohtelu?

Asemakaavan sisältöön liittyviä erityiskysymyksiä

 • kaavan vaatimat selvitykset
  • riittääkö mikään?
  • konsultin rooli
 • kaavamääräyksen luonne
  • kaavamääräys vs. laki
  • kaavamääräyksen velvoittavuus

Hinta

160 € Oulussa / 150 € Kuusamossa / 140 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvit; Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

27.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.