Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johtaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 2 op (3 pv)

Aika ja paikka

10.10.1810.01.19 Kuusamo

Ke 10.10.18 klo 9.00-16.00
Pe 23.11.18 klo 9.00-16.00
To 10.01.19 klo 9.00-16.00

Paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille.

Kohderyhmä

Esimisasemassa toimivat henkilöt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla

Kouluttaja

Psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja, konsultti Sarianna Virpikari, www.sariannavirpikari.fi

Sarianna on koulutukseltaan sekä ratkaisukeskeisen vaativan erityistason että kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa uudenlaisia työvälineitä ja -menetelmiä esimiestehtävissä toimiville. Koulutuksessa opiskellaan ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joiden avulla pystytään vahvistamaan omaa itsetuntemusta ja opitaan ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa. Positiivinen ja valmentava työote vahvistaa uusien näkökulmien syntymistä ja auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteita. Koulutus kehittää itsetuntemuksen taitoja sekä taitoja itsen ja toisten johtamiseen. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa työelämän arvostavaa kulttuuria. Koulutus motivoi itsen kehittymiseen, toisten kannustamiseen sekä omien ja toisten vahvuuksien löytämiseen työelämässä.

Sisältö

Koulutus painottuu ratkaisukeskeisten menetelmien teoriaan ja oppimiseen. Koulutuksessa harjoitellaan ratkaisukeskeisiä taitoja, joiden avulla haasteisiin pystytään vastaamaan tavoitteellisesti ja tulevaisuuspainotteisesti. Koulutus on valmentavaa ja käytännönläheistä työskentelyä.

Johtamisen lähtökohdat ja yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu

 • Johtamisen ymmärtäminen ja välineet
 • Opi luovemmat ongelmanratkaisutaidot ja mitä on inspiroiva ja innostava johtajuus
 • Valmentavan johtamisen merkityksen omassa esimiestyössä samalla hyödyntäen luovuutta ja innovatiivisuutta

Ratkaisukeskeinen teoria ja menetelmät johtamisessa

 • Keskeiset ratkaisukeskeisyyden työskentelyn lähtökohdat- miten hyödyntää ratkaisukeskeisyyttä ihmisten kanssa työskentelemisessä
 • Positiivisen psykologian merkitys ihmisten kanssa työskentelemisessä

Dialoginen viestintä johtamisessa

 • Dialogisuuden hyödyntäminen ja menetelmät
 • Miten parantaa työpaikan ilmapiiriä, kohdata muutosvastarinta, johtaa muutoksia sekä osata kannustaa oikealla tavalla?
 • Arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taidot: kysy oikeita kysymyksiä, opi kuuntelemaan ja vastaamaan viisaasti
 • Suunnitellaan käyttöön uusi kehityskeskustelurunko

Moniammatillisten tiimien johtaminen ja henkilöstö voimavarana

 • Positiivinen ja innostava johtaminen on itsensä ja toisten johtamista ja kannustamista
 • Motivoi itsesi ja alaisesi ja ymmärrä kannustamisen ja innostamisen merkitys ja näe henkilöstö voima-varana ja mahdollisuuksina
 • Erilaiset ihmiset ja persoonallisuudet ovat voimavara

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

460€ sisältäen koulutuksen, materiaalin sekä lounaan ja kahvin koulutuspäivinä

Ilmoittautuminen

26.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.