Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johtaminen 26 op (VY)

Aika ja paikka

Aloitus 16.9.  Katso aikataulut eri osioiden kohdalta.

Ylivieska. Paikka ilmoitetaan kurssivahvistuksessa.

Kohderyhmä

Johtamisen pääaine antaa valmiuksia monenlaisiin tehtäviin yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. Jos haluat ymmärtää yrityksen toimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, haluat henkilöstöammattilaiseksi, toivot pääseväsi kansainvälisiin tehtäviin, tai haluat vaikkapa liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi, johtamisen pääaine on sinulle hyvä valinta. Jos olet motivoitunut toimimaan jossakin vaiheessa esimiesroolissa, saat johtamisen opinnoista hyvät lähtökohdat myös siihen. Se on hyvä valinta myös silloin, jos haluat pitää mahdollisimman monta ovea auki ja päättää vasta myöhemmin, minkälaiseen työhön lopulta tähtäät. Oppiaine antaa hyvät mahdollisuudet myös tutkijan uralle. Johtamisen valitseminen pääaineeksi ei välttämättä tarkoita sitä, että aikoisit ryhtyä heti Isoksi Johtajaksi, vaikka monista opiskelijoistamme on ennen pitkää sellaisiakin tullut.

Johtamisen pääaine mahdollistaa useita urapolkuja – voit päätyä asiantuntijaksi, erilaisiin esimies- ja johtamisrooleihin tai yrittäjäksi. Pääaineestamme valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa projektipäälliköinä, pankinjohtajina, kouluttajina, henkilöstöjohtajina, konsultteina, hallintopäälliköinä, yrittäjinä, toimitusjohtajina, avainasiakaspäällikköinä, opettajina, tutkijoina, rekrytoijina, controllereina, tuotepäälliköinä, mainosalan ammattilaisina, henkilöstön kehittäjinä, myymäläpäälliköinä ja markkinointipäällikköinä. Johtamisen pääaineesta valmistuneita on sijoittunut monipuolisesti eri aloille: pankki- ja vakuutusalalle, kaupan alalle, palvelualoille, teollisuuteen ja julkissektorin organisaatioihin. Meiltä saat hyvät valmiudet löytää ja saavuttaa omat tavoitteesi työelämässä.

Tavoitteet

Johtamisen opinnot tuottavat vahvan tieto- ja taitopohjan, joiden varassa kauppatieteilijä pystyy hallitsemaan tavoitteiden saavuttamiselle tärkeitä asioita monenlaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Johtamisen opinnoissa opitaan muun muassa laatimaan yrityksille liiketoimintasuunnitelmia ja strategioita, määrittelemään tavoitteita ja seurantajärjestelmiä, kehittämään toimintaa tukevia organisaatiorakenteita ja sujuvia prosesseja, suunnittelemaan yhteistoimintaverkostoja, kehittämään henkilöstöjohtamisen prosesseja ja johtamaan ihmisiä. Opinnot on laadittu siten, että niissä opitaan yrityksille tärkeän tiedon hankintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta. Johtamista voi opiskella suomen ja englannin kielillä.

Sisältö

Opetuksessa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä. Maisteriohjelmien kehittämisessä ja opetuksessa hyödynnetään työelämän edustajien näkemyksiä, mutta opetus pohjautuu samalla vankkaan teoriaan ja tutkimustietoon. Opettajat ovat pedagogisesti ammattitaitoisia ja pystyvät soveltamaan erilaisia opetusmenetelmiä. Esimerkkeinä niistä ovat case- ja projektityöskentely, ongelmalähtöinen oppiminen (PBL), lukupiirit ja verkko-opetus. Opinnot on suunniteltu siten, että niissä opitaan asiasisällön ohella myös tärkeitä työelämävalmiuksia. Niitä ovat esimerkiksi tiedon hallintataidot, raportointi- ja esiintymistaidot, ryhmätyötaidot, itsetuntemus ja kriittinen ajattelu.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kokonaisuuden hinta 490 € ja osiot 140 €.

Ilmoittautuminen

1.9. mennessä Ylivieskan toimipaikkaan.

HUOM ! Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä. Ensisijaisesti otetaan opiskelijoita kokonaisuuteen ja osioihin otetaan opiskelijoita jos ryhmissä on tilaa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.