Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) -ay700680P

Aika ja paikka

Kirjatentti
Ma 13.1.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 9.3.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 11.5.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo (toim.) Ympäristöfilosofia
-Kotkavirta Jussi (toim.) Luonnon luonto: filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.