Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu









Unohtuiko salasana?

Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen 5 op (OY) - ay683504P

Aika ja paikka

Ti 17.9., to 19.9., ti 1.10., to 3.10., ti 8.10., to 10.10., ti 15.10. ja to 17.10.2019 klo 16.30-18.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Tiina Mattanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaiskulttuurin alueellisia ja kulttuurisia eroja ja ominaispiirteitä sekä ymmärtää saamelaisen kulttuurin moninaisuutta. Opiskelija tuntee saamentutkimuksen keskeisiä tutkimusaloja.

Sisältö

Esitellään saamelaiskulttuurin alueellista, kielellistä ja kulttuurista vaihtelua eri tieteenalojen ja tutkimusperinteiden näkökulmista. Johdatetaan opiskelija saamentutkimuksen historiaan, organisaatioihin ja nykyteemoihin.

Suoritustapa

Luentopäiväkirja ja kirjallisuustentti

Luentopäiväkirjan palautus

4.11.2019 mennessä kesäyliopistolle

Kirjallisuustentit

Ma 11.11., ma 16.12.2019 tai ma 27.1.2020 klo 17.00-19.00

Hinta

160 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

3.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.