Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op (LY) - HAJO1102

Aika ja paikka

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa liiketoimintaa kulttuurintutkimuksellisesti informoitujen käsitteiden kautta
- tunnistaa globaalin talouden erityispiirteet

Sisältö

Kurssilla avataan toisiinsa kytköksissä olevia ulottuvuuksia, joiden kautta talous nykyisin toimii maailmanlaajuisesti eli globaalisti: teknologisoituminen, finanssivetoistuminen, monikulttuuristuminen, medioituminen, ekologisoituminen ja elämyksellistyminen. Kokonaisuuksia hahmottamalla opiskelijaa autetaan ymmärtämään yritysten ja asiakkaiden toimintaa sekä erilaisia johtamiseen ja markkinointiin liittyviä kulttuurisia käytäntöjä. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia erityisteemoja.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (24 t), pienryhmätyöskentely luennoilla sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset

Tentti

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

- Tienari & Meriläinen. (2009). Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Helsinki: Wsoy-Pro.
- Artikkelipaketti