Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op (LY) - UPAMU1001

Introduction to Design Thinking

Aika ja paikka

Lähiopetus (14 t), Oulu

- la 2.2. ja 9.2.19 klo 9.30-15.45

Kouluttaja

Palvelumuotoilija Piia Innanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h)

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
  • Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.