Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Japanin kielen ja kulttuurin työpaja jatko 12–16-vuotiaille

Lasten ja nuorten kesäyliopisto 2019

Aika ja paikka

Tiistaisin 12.3.–23.4.2019 klo 16.15–17.45 (14 t) Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu Japanin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille n. 12–16-vuotiaille nuorille. Kurssin pohjatiedoiksi vaaditaan seuraavien sisältöjen hallitsemista: hiragana-järjestelmä, hieman perussanastoa ja yksinkertaisten lauseiden muodostaminen

Kouluttaja

Opettaja KM Elina Aikivuori
Elina on asunut ja opiskellut Japanissa sekä suorittanut Suomessa kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Suomessa hän on toiminut opettajan työtehtävissä sekä pitänyt Japanin kielen ja kulttuurin kerhoa yläkoulussa ja lukiossa.

Sisältö

Lähdemme opiskelemaan japanilaisessa kirjoituksessa käytettyjä kanji-merkkejä hiragana- ja katakana-kirjoitusjärjestelmiin pohjaten. Kieliopista käymme läpi mm. verbien taivutusta, adjektiivityyppejä, aikamuotoja, kunniottavaa puhetapaa sekä liitepartikkeleita. Kielen lisäksi tutustumme japanilaiseen kuvataiteeseen, mangaan, nuorisokulttuuriin, musiikkiin sekä muihin japanilaisen kulttuurin muotoihin.

 

Hinta

55 €

Ilmoittautuminen

25.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.