Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Japanin kielen alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay905042Y

Aika ja paikka

Maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin ajalla 1.-29.8.2019 klo 16.00-19.00

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FM Takako Karppinen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija osaa sekä esitellä itsensä ja perheensä että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisesta etiketistä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opiskelija saa tietoa japanin kieliopin alkeista ja japanin kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija opettelee tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Opiskelija harjoittelee myös sanastoa haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. perusidiomit, numerot, päivät, sijainnit, kansallisuudet, perhejäsenet ja perusadjektiivit ja -verbit. Kieliopissa käsitellään verbien sanakirja- ja masu-muodot; sekä adjektiivien sanakirjamuodot että kielteinen ja imperfektin muodot; perussijatavut: ha (äänteeltään wa), ga, mo, wo, ni, de jne.

Edeltävät opinnot

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Taitotaso

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen 52 t ja kirjallinen loppukuulustelu.

Arviointi

Asteikolla 1-5 /hylätty

Tentti

Ti 3.9., ti 8.10. tai ti 12.11.2019 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

Karppinen, Takako 2014. Japanin kielen alkeet 1. Finn Lectura.

Huomioitavaa

Opintojakson voi sisällyttää syksyllä alkavaan Japani-opinnot, perusopinnot 25 op -opintokokonaisuuteen.

Hinta

160 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 14.6.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.