Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Investointipäätökset 5 op (OY) - ay724109P

Aika ja paikka

Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ajalla 3.-19.6.2019 klo 9.00-13.00, lisäksi opetusta ti 18.6. klo 9.00-13.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM, KTM Laura Krankka

Tavoitteet

Opintojakso toimii johdantona yritysrahoituksen teoriaan ja käytäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida reaali-investointihankkeiden kannattavuutta yleisimmin käytössä olevilla investointilaskentamenetelmillä.

Sisältö

1) erilaiset investointilaskentamenetelmät, 2) diskonttauskorkokannan määrittäminen, 3) herkkyys- ja skenaarioanalyysit, 4) investointisuunnittelu käytännössä

Järjestämistapa

36 tuntia luentoja, itsenäistä opiskelua 93 tuntia, tentti 3 h (luento- ja kirjallisuuskuulustelu)

Tentti

Ke 26.6., ke 14.8. tai ke 25.9.2019 klo 17.00-20.00.

Tenttiin ilmoittautuminen viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali

Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance (4. tai uudempi painos) / Corporate Finance Fundamentals, Irwin/McGraw-Hill

Hinta

160 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Kurssi toteutuu, ilmoittautumisia otetaan edellen vastaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja