Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY) - XENX003

Syksy 2018

Aika ja paikka

Opetusta seuraavasti:

Ke 14.11. klo 17-20
La 17.11. klo 9-16
Ke 21.11. klo 17-20
La 24.11. klo 9-16

Seuraavat opetuspäivät ilmoitamme myöhemmin.
Kaksi tapaamista sovitaan kurssin aikana.
Raahe; paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsukirjeessä.

Kurssin suoritustapana on aktiivinen osallistuminen opetukseen (48 t), opiskelijan omaa alaa käsittelevän lyhyen alustuksen pitäminen englanniksi, kotitehtäviä. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin kontaktiopetuskertoihin, annettujen tehtävien hyväksytysti tekemistä ja tietyn vähimmäistason saavuttamista. Kurssilla on opintojen luonteen takia läsnäolovelvollisuus. Hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Kurssin tarkemmat arviointikriteerit löytyvät JY:n kielikeskuksen tältä sivulta.

Kohderyhmä

Humanististen, kasvatustieteellisten, matemaattis-luonnontieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssi soveltuu mm. Kokkolan yliopistokeskuksessa keskeisiin kasvatustieteellisiin (myös varhaiskasvatuksen ja luokanopettajan) ja sosiaalityön tutkintoihin, erikseen niin sovittaessa myös tietotekniikan tutkintoon. Soveltuvuus muihin tutkintoihin ja yliopistoihin kannattaa tarkistaa vastaanottavasta yliopistosta. Kurssille voi tulla myös ilman tutkintotavoitteita.

Jos opiskelet esim. tutkintotavoitteisesti, englannin kieliopintoja kannattaa ryhtyä suorittamaan aineopintojen alkuvaiheessa tai perusopintojen loppuvaiheessa. Jos lukion kielitaito on päässyt ruostumaan, on suositeltavaa suorittaa ensin englannin valmentava kurssi tai kerrata koulutietoja esim. jossakin aikuisoppilaitoksessa (esim. kansalais- tai työväenopistossa tai aikuislukiossa). Tämän jälkeen kannattaa suorittaa Academic Reading -kurssi ja sitten Communication Skills -kurssi. Academic Reading ja Interdisciplinary Communication Skills -kurssit on mahdollista ja suositeltavaa suorittaa peräkkäin saman lukuvuoden aikana (kursseista löytyy erilliset kurssikuvaukset internetistä).

Jos epäröit kielitaitosi tasoa, kieliopintojen ajoitusta tai haluat muuten ohjausta kieliopintoihisi, voit ottaa yhteyttä Kokkolan yliopistokeskuksen erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistiin, teija.rosenqvist(at)chydenius.fi, p. 0400 179601.

Kouluttaja

Masters of Education Med TESL Bryan Dopp

Tavoitteet

After completion of the course students are expected to:

  • communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace context
  • prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms
  • recognize, understand and adjust to fundamental intercultural differences in communication
  • work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks
  • present information and argue clearly, concisely, and persuasively to others
  • master their field-specific vocabulary
  • be familiar with and use various resources to facilitate and support the above

It is strongly suggested that participants should read at least one novel or other book in English just before starting the course, in order to familiarize themselves with the level of English required. All activities are done in English!

Sisältö

Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to their own field and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will develop communication confidence and team working skills.

General and small group discussions, field-specific individual presentations, problem-solving tasks.

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot:

Proficiency level B2 -> C1 (European framework)
Lukion kielitaito tai vastaavat taidot englannissa. Kurssilla vaaditaan hyvää englannin peruskielitaitoa, opiskelijan on pystyttävä puhumaan englantia. On suositeltavaa, että ennen tälle kurssille tuloa opiskelija on suorittanut Academic Reading -kurssin tai vastaavan englannin tekstikurssin/englannin tekstinymmärtämisen kokeen tai aktivoinut muulla tavoin englannin kielitaitoaan. Ks. erillinen kurssikuvaus Academic Reading -kurssista.

Arviointi:

Continuous assessment based on active participation in group setting and successful completion of assignments, and preparation and delivery of a field-specific presentation. Self-, peer- and teacher assessment. Scale 0-5. See also assessment criteria for Communication Skills courses.

Hinta

195 €

Ilmoittautuminen

7.11.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.