Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op (TY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Akustiikka, Koulukatu 2

Kaikki luennot ovat etäluentoja Turun avoimesta yliopistosta. Opintopiireissä on tutor Aili Nuorala paikan päällä.

1. EtäLuento:
La 28.10. klo 10.15-14.30
10.15-10.30 Opintojen aloitus, Suunnittelija Johanna Hoffren
10.30-12.00 Preventio ja tulevaisuuden haasteet, Dos Laura Viikari
12.00-13.00 Lounas
13.00-14.30 Ikääntyvien hyvä lääkehoito, LT Paula Viikari

2. Ke 1.11. klo 16.15-17.45  Opintoryhmä:
Orientaatio opintoihin ja tutustuminen. Vanhus potilaana ja lääkehoito.
YTM Aili Nuorala

3. Ke 8.11. klo 16.15-17.45 Opintoryhmä:  Geriatrian preventio
YTM Aili Nuorala

4.Etä- Luento
Ke 15.11. klo 16.15-17.45
Iäkkään munuaisten vajaatoiminta ja vanhusten virtsatieinfektio
LT Maarit Vuorela

5.Etä- Luento:
Ma 20.11. klo 16.15-17.45 
Saattohoito ja palliatiivinen hoito
Erikoislääkäri Marika Kuoppamäki

6. Etä-Luento:
Ke 29.11. klo 16.15-17.45
Muistisairaudet
Dosentti Laura Viikari
Luennolle valmistaudutaan itseopiskelutehtävien avulla

7.Etä- Luento:
Ma 4.12. klo 16.15-17.45
Kaatuileva vanhus, osteoporoosi, Geriatrian kuntoutus
LT Paula Viikari


8. Etä-Luento:
Ma 11.12.2017 klo 16.15-17.45

Kipu,uni ja masennus
LT Eveliina Upmeier

9. Itsenäinen opiskelu viikolla 51
Sydän ja verisuonisairaudet

10. 10.1. klo 16.15--17.45
Opintoryhmä: Lähestyvä kuolema ja yksilöllisyys
YTM Aili Nuorala

TENTIT:   ( Ensimmäinen tenttipäivä on ns. perustentti ja kaksi muuta on uusintaa varten tai sitä varten, että ei pääse osallistumaan ensimmäiseen tenttikertaan)

Ke 17.1. 2018 klo 18.00-21.00
Ke 14.3. 2018 klo 18.00-21.00
Ke 16.5. 2018 klo 18.00-21.00

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Ikääntyneiden parissa työskentelevät.

Kouluttaja

Erikoislääkäri Marika Kuoppamäki
YTM Aili Nuorala
Dosentti Laura Viikari
LT Paula Viikari
LT Maarit Vuorela

LT Eveliina Upmeier

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy vanhuusiän tavallisimpiin sairauksiin, niiden hyvään lääkehoitoon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin. Lisäksi hän tutustuu laitoshoidon ehkäisyyn tähtäävään toimintatapaan. Lisäksi opiskelija tutustuu vanhuusiän kuolemaan liittyviin kysymyksiin.

Sisältö

Mitä sairauksia ikääntyminen voi tuoda mukanaan ja miten niitä hoidetaan? Mitä on hyvä lääkehoito? Miten ehkäistä ikääntyvän laitoshoitoon siirtymistä? Mitä saattohoito ja palliatiivinen hoito on tänä päivänä? Miten kohdatataan elämän päättyminen?

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito opintojaksolla käsitellään ajankohtaista alan tietoa asiantuntijoiden johdolla. Opintojakso sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi  terveys- ja sosiaalialalla tai alan järjestöisssä työskenteleville. Se sovletuu hyvin myös osaksi alan opintoja opiskeleville.

HUOM !
* Opintojaksolle voi myös osallistua yleisestä kiinnostuksesta, esimerkiksi aihepiirin sivutessa läheisten elämäntilannetta.

Opintojakso hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteen tiedekunnna perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja. Opintojakso on osa Gerontologian 25 op laajuisia perusopintoja ja voidaan liittää myös tähän kokonaisuuteen.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksolla on asianatuntijoiden pitämiä luentoja  joita voi seurata etäpaikkakunnilla verkosta käsin sekä tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta. Opintojen aikana on käytössä verkko-oppimisalue Moodle, mitä kautta opiskelija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit  ja jota käytetään tiedotuskanavana opintojen aikana. Opintojakson päätteeksi järjestetään kirjallinen tentti erikseen määritetyssä paikassa Ylivieskassa.

SISÄLTÖ:
* Tavallisimmat vanhuusiän sairaudet ja niiden hoito
* Ikääntyvien hyvä lääkehoito
* Geriatrian preventio ja kuntoutus
* Kuolema vanhuusiässä

OPINTOSUORITUKSET:
Kirjallinen tentti.

Hinta

150 €

Ilmoittautuminen

9.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan. Kurssi on täynnä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.