Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) - ayKAPS0114

Aika ja paikka

Ti 24.9., to 26.9. ja ti 1.10.2019 klo 16.30-20.15

Kouluttaja

KT Sanna Hyvärinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet. Opiskelija kykenee näkemään myös vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina. Tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kykyä tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esillenostamia inhimillisiä voimavaroja, onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus, sinnikkyys jne. Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esillenostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.

Suoritustapa

Osallistuminen luennoille
Luentopäiväkirjan laatiminen ja kirjallisuusesseet

Kirjallisten tehtävien palautus

30.11.2019 mennessä

Kirjallisuus

Yhteensä 3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3 (yksi jokaisesta kokonaisuudesta)

1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008)
tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014)

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai
2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai
2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai
2 d) Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Rakkaus - tunteita, taitoja, tekoja. Kirjapaja (2014).

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai
3 b) Uusiautti Satu, "Tänään teen elämäni parhaan työn" Työmenestys Vuoden Työntekijöiden kertomana. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2008) tai
3 c) Rantala Taina,  Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006)  (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai
3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, ”On elettävä kun koska tahansa voi kuolla”. Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) luettavissa verkossa: http://www.doria.fi/handle/10024/73923  tai
3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina. Saamelaispedagogiikan perusteet. Lapin yliopistokustannus (2011)  (tai Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013) tai Sarivaara Erika & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu (toim) Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus - identiteetin juurilla. Lapin yliopistokustannus (2013)
3 f) Martikainen Lea 2006. Suomalaisten nuorten aikuisten elämään tyytyväisyyden monet kasvot. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 287. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (saatavilla verkossa: http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9513925749.pdf) tai
3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus.

Hinta

160 €

Ilmoittautuminen

11.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.