Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY)

Aika ja paikka

Ma 30.10. klo 16.15–20.00 (Uusiautti)
Ke 1.11. klo 16.15–20.00 (Salmela)
To 2.11.2017 klo 16.15–20.00 (Uusiautti)

Opinnot välitetään verkkokokousympäristön avulla Oulun, Kuusamon ja Raahen toimipaikkoihin. Luennot seurataan ryhmänä.

Kouluttaja

Professori Satu Uusiautti
KT Mari Salmela

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet. Opiskelija kykenee näkemään myös vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina. Tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kykyä tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esillenostamia inhimillisiä voimavaroja, onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus, sinnikkyys jne. Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esillenostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.

Toteutus ja työmuodot

Luentoja 12 tuntia (2 op)
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (3 op)

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen luennoille
Luentopäiväkirjan laatiminen ja kirjallisuusesseet

Tehtävien palautus

Luentopäiväkirja ja kirjallisuusesseet palautetaan 31.12.2017 mennessä kesäyliopistolle.

Kirjallisuus

Yhteensä 3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3 (yksi jokaisesta kokonaisuudesta):

1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008) tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014)

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai
2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai
2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai
2 d) Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Rakkaus - tunteita, taitoja, tekoja. Kirjapaja (2014).

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai
3 b) Uusiautti Satu, "Tänään teen elämäni parhaan työn" Työmenestys Vuoden Työntekijöiden kertomana. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2008) tai
3 c) Rantala Taina,  Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006)  (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai
3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, ”On elettävä kun koska tahansa voi kuolla”. Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) luettavissa verkossa tai
3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina. Saamelaispedagogiikan perusteet. Lapin yliopistokustannus (2011)  (tai Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013) tai Sarivaara Erika & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu (toim) Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus - identiteetin juurilla. Lapin yliopistokustannus (2013) tai
3 f) Martikainen Lea 2006. Suomalaisten nuorten aikuisten elämään tyytyväisyyden monet kasvot. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 287. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, luettavissa verkossa tai
3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus.

 

Hinta

Oulu: 160 €
Kuusamo: 160 € (Hinta kuusamolaisille 120 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa kyseisessä opintojaksossa 40 €:lla)
Raahe: 130 €

Ilmoittautuminen

16.10.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon tai Raahen toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.