Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Hyvä hankintasopimus käytännössä

Hankintasopimusta laadittaessa on pidettävä mielessä sopimusoikeuden yleiset periaatteet. Vaikka hankintalaki ei suoranaisesti sääntele hankintasopimuksen sisältöä, asettavat julkisten hankintojen erityispiirteet kuitenkin hankintasopimuksille erityisiä ja muista sopimuksista poikkeavia vaatimuksia. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen hankintayksikön ja tarjoajan välillä on hankintamenettelyn viimeinen vaihe. Tilaajan kannalta on kuitenkin erityisen tärkeää, että myös sopimuskausi sujuisi moitteettomasti. Hyvällä hankintasopimuksella on hankinnan onnistumisen kannalta keskeinen merkitys. Hankinnan huolellinen valmistelu on tärkeää, sillä hankintasopimuksen sopimusehdot on määritelty pääosin jo tarjouspyynnössä. Hyvässä hankintasopimuksessa yhdistyvät juridinen osaaminen sekä palvelua tai tuotetta koskevan substanssin tunteminen.

Aika ja paikka

Ke 6.2.2019 klo 9.00–15.30 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Hankintayksiköt, myös yritysten edustajat

Kouluttaja

Asianajaja, KTM Marita Iskala, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Sisältö

1. Yleistä sopimusoikeudesta

  • Sopimusoikeuden periaatteet ja sopimuksen syntyminen julkisissa hankinnoissa
  • Hankintasopimuksen erityispiirteet – tarjouspyynnön ja tarjouksen sitovuus
  • Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen – sopimuksen voimassaolokauden merkitys

2. Millainen on hyvä sopimus?

  • Yleiset sopimusehdot
  • Hankintasopimuksen kriittiset sopimusehdot – käytännön esimerkkejä
  • Tavara- ja palveluhankintasopimus – Hankinnan kohteen määrittely
  • Rakennusurakkasopimus – Tilaajan lakisääteiset velvollisuudet
  • Puitejärjestelyn hankintasopimukset

2. Sopimushallinta

  • Reklamaatioehdot
  • Hankintasopimuksen muuttaminen

Koulutuksessa käymme läpi hyvän sopimuksen laadintaa käytännön case-esimerkein. Koulutuksen tarkoituksena on haastaa kuulija pohtimaan omia sopimuksenlaadinta ja -hallinta käytäntöjään.

Hinta

210 € Oulussa / 200 € Kuusamossa / 190 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

16.1.19 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.