Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Historia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2018-2019

Sisältö

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä pystyy hahmottamaan yleiskuvan historian kulusta ja sen keskeisistä käännekohdista. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäisten opintojaksojen hinnat löytyvät opintojaksojen kuvauksista.

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen

11.9.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.