Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Historia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Opinnot alkavat maanantaina 23.9.2019 klo 17.00. Tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Tavoitteet

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä pystyy hahmottamaan Suomen, Euroopan ja maailmanhistorian keskeiset kehityskulut ja yhteydet. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Tiedot tarkentuvat touko-kesäkuun aikana

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen

10.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.