Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Historia 25 op (JY)

Aika ja paikka

Syksy 2017

Ylivieska ja Pyhäjärvi

Kohderyhmä

* Historian opintoja voi opiskella kuka vain kiinnostuksen pohjalta iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

* Yksi kohderyhmä on myös ne opettajat, jotka ehkä haluasivat saada jossain vaiheessa historian opettajan muodollisen pätevyyden. He voivat aloittaa opiskelun perusopinnoista ja jatkaa myöhemmin aineopintoja Jyväskylän avoimen yliopiston ryhmässä.  Aineopinnot tullaan järjestämään siten, että lähijaksot tulevat olemaan perjantai-iltasin ja lauantaisin, joten kaikki opettajan työssä käyvät voivat osallistua lähiopetukseen Jyväskylässä.
Huom ! Aineopintoja ei ole luvassa kesäyliopiston opetustarjontaan.

Tavoitteet

Historian opintojen tavoitteena on opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa. Historiassa ei opiskella pelkkiä tosiasioita tai faktoja, vaan opetellaan tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat kokonaisuuden, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Sisältö

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta, opetusta ja opiskelua profiloi yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineitä tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä jaksoja. Perusopintojen jälkeen jatkaminen aineopintoihin edellyttää että perusopinnot on suoritettu vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3).

Historian perusopinnoissa hyödynnetään asiantuntijaluentotallenteita ja kirjallisuutta.

SUORITUSTAVAT:
Opintojen suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja tentit. Opintosuoritukset arvioi historian ja etnologian laitoksen opettajat.

OPINTOPIIRITYÖSKENTELY:
Opinnoissa on myös ns. opintopiirityöskentelyä ryhmäohjauksessa.  Ryhmäohjaaja käy läpi eri osioiden suoritustapoja ja opintojen alussa tehdään suunnitelma eri osioiden suoritusjärjestyksestä.
Ryhmää ohjaa paikallinen tutori. Tutorina toimii FM Arto Huhtanen. Ryhmä kokoontuu pääsääntöiseti Ylivieskassa.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

450 €. Sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen

8.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan / Pyhäjärven toimipaikkoihin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.