Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Hiljaisuuden kuvia

Tämä kurssi on suunnattu sinulle, joka haluat tehdä matkaa itseesi rauhassa luovien menetelmien avulla. Nyky-yhteiskunnan suorituskeskeisyys ja työelämän vaativuus kaipaa rinnalleen monipuolisia keinoja itsensä rauhoittamiseen sekä mahdollisuutta kokea riittävyyden tunnetta omassa keskeneräisyydessään.

Aika ja paikka

22.–24.3.2019, pe klo 18.00–20.00, la–su klo 10.00–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet itsensä kehittämisestä ja itsetuntemuksen vahvistamisesta. Se soveltuu myös suuntaansa etsiville, työstressiä poteville tai kiireistä elämänvaihetta eläville, jotka kaipaavat rauhoittumista ja itsensä äärelle pysähtymistä sekä itsehoidollisia keinoja stressin purkuun ja voimaantumiseen.

Kouluttaja

Työnohjaaja, toimintaterapeutti Minna Koivula, Ilosta Oy
Ohjaaja on kouluttautunut laaja-alaisesti myös luovien ja kehollisten menetelmien käyttöön. Hän on asiakastyössään kokenut niiden toimivan erinomaisesti itse- ja tunnesäätelyn vahvistajana sekä stressin hallinnan keinoina. Ks. myös www.ilosta.fi

Sisältö

Luovuuden käyttäminen itselle sopivalla tavalla on toimiva tapa päästä lähelle ja olla läsnä omalle itselleen. Menetelminä käytetään ekspressiivisen taideterapian keinoja sekä psykofyysistä lähestymistapaa. Kurssin aikana pääset kokeilemaan erilaisia luovia ilmaisukeinoja: valokuvaa, maalaamista, tarinaa, luovaa kirjoittamista jne.
Kurssin tavoitteena on luovuuden ja itseilmaisun keinojen löytyminen arjen kiireisyyden rinnalle tasapainottamaan ja vahvistamaan levollisuuden ja tietoisen läsnä olemisen tunnetta. Taideterapeuttiset keinot auttavat myös kokemaan taiteen eheyttävä vaikutus oman identiteetin rakentumiseen.
Kurssi pidetään intensiivikurssina viikonloppuna. Tällöin luova prosessi saa rauhassa kehittyä ja vaikuttaa. Kurssi toteutetaan rauhallisessa ympäristössä ja osittain hiljaisessa työskentelyssä. Tällä pyritään tarkoituksellisesti hiljentämään ulkoista ja mielen sisäistä hälyä.

Hinta

190 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

27.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.