Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Hiljaisuuden kuvia

Hiljaisuuden kuvia -kurssilla asetumme kiireettömästi itsen äärelle. Kurssin tavoitteena on luovuuden ja itseilmaisun keinojen löytyminen arjen kiireisyyden rinnalle tasapainottamaan ja vahvistamaan levollisuuden ja tietoisen läsnä olemisen tunnetta. Tavoitteena on myös itsetuntemuksen ja oman moniulotteisuuden vahvistuminen.

Aika ja paikka

27.–29.9.2019, pe klo 17.00–19.00, la–su klo 10.00–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet itsensä kehittämisestä ja itsetuntemuksen vahvistamisesta. Se soveltuu myös suuntaansa etsiville, työstressiä poteville tai kiireistä elämänvaihetta eläville, jotka kaipaavat rauhoittumista ja itsensä äärelle pysähtymistä sekä itsehoidollisia keinoja stressin purkuun ja voimaantumiseen. Kurssin sisältö on itsenäinen kokonaisuus, kurssille voi osallistua sekä jo aiemmin mukana olleita että uusia ryhmäläisiä.

Kouluttaja

Työnohjaaja, toimintaterapeutti Minna Koivula, Ilosta Oy
Ohjaaja on kouluttautunut laaja-alaisesti myös luovien ja kehollisten menetelmien käyttöön. Hän on asiakastyössään kokenut niiden toimivan erinomaisesti itse- ja tunnesäätelyn vahvistajana sekä stressin hallinnan keinoina. Ks. myös www.ilosta.fi

Sisältö

Kurssi on kokemuksellinen, teemme ja opimme harjoitusten kautta. Menetelminä käytetään ekspressiivisen taideterapian keinoja sekä psykofyysistä lähestymistapaa. Kurssin aikana pääset kokeilemaan erilaisia luovia ilmaisukeinoja: maalaamista, tarinaa, luovaa kirjoittamista, valokuvaa, jne. Pyrimme työskentelyn aikana siirtymään tekemisestä olemisen tilaan. Taideterapeuttiset keinot auttavat myös kokemaan taiteen eheyttävän vaikutuksen oman identiteetin rakentumiseen ja saat ehkä uusia työkaluja itsesi kehittämiseen. Aiempaa kokemusta luovista menetelmistä esim. maalaamisesta ei tarvita. Kurssin aikana käytettävistä psykofyysisistä menetelmistä saat keinoja itsensä rauhoittamiseen ja stressin hallintaan.
Teemat:
•    Elämänpolku kuvina ja tarinoina
•    Mieli, keho ja hengitys
•    Itsensä rauhoittaminen
•    Voimavarat

Hinta

190 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

9.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.