Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Henkilötiedot, EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturva opetuksessa

Onko oppilaitoksessasi henkilötietojen käsittely EU:n tietosuoja-asetuksen tasolla? Miten uudet määräykset tulisi viedä käytäntöön?

Aika ja paikka

Ke 28.2.2018 klo 13.00–16.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii eri koulutusasteiden opettajille, koulutussuunnittelijoille, muille opetusta suunnitteleville ja opetuksen järjestämisestä vastaaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttaja

Harto Pönkä
Harto on luokanopettaja, yrittäjä, sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija. Hän on kirjoittanut Sosiaalisen median käsikirjan (2014, Docendo) sekä Open somekirjan (2017, Docendo).

Sisältö

Nykyisessä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävässä opetuksessa henkilötietojen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opetuksessa käytetään runsaasti verkkopalveluita ja someympäristöjä, joihin kirjautumiseen annetaan usein myös henkilötietoja. Lisäksi opettajat saattavat itse koostaa erilaisia nimi- ja suorituslistoja pilvipalveluihin.

Oppijoiden tietojen tallentaminen kokoelmaksi muodostaa helposti henkilötietorekisterin, josta seuraa rekisterinpitäjälle kuuluvia vastuita. Joskus rekisterejä muodostuu ilman, että niin on huomattu tapahtuvan. Siksi sekä opettajien että opetuksen järjestämisestä vastaavien tahojen on syytä tuntea henkilötietojen säädökset. Somepalveluita opetuksessa käytettäessä henkilötietojen käsittelyn määräysten tunteminen on välttämätöntä, jotta virheitä ei tehdä tietämättömyyden vuoksi. Toisaalta tietosuojan ja yksityisyyden perusteet kuuluvat jo monen koulutusasteen opetussuunnitelmiin.

Aiemmin on riittänyt, että henkilötietolakia noudatetaan, mutta uusi EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että se pystytään myös osoittamaan. Asetus määrää tarkemmista tietosuojan toimenpiteistä, niiden suunnittelusta ja dokumentoinnista aiempaa yksityiskohtaisemmin. Uutuutena julkisissa organisaatioissa tulee jatkossa olla myös tietosuojavastaava.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan toimiminen on kouluille ja oppilaitoksille haaste. Uusien määräysten vieminen käytäntöön edellyttää asiaan perehtymistä ja valmistautumista, jotta toiminta on järjestetty 25.5.2018 mennessä asetuksen edellyttämällä tavalla.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

  • Päivitys EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamiseen Suomessa - asetus astuu voimaan 25.5.2018
  • Oppilaitoksen henkilötietorekisterit
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisteri- ja tietosuojaselosteet, sisältö ja laatiminen
  • Tietojen kerääminen ja suostumukset, osoitusvelvollisuus, tietosuojatoimenpiteiden dokumentointi
  • Henkilötietojen luovuttaminen ja julkaisu - millä edellytyksin mahdollista?
  • Henkilötietojen käsittelyn ikärajat ja huoltajilta pyydettävät luvat
  • Opettajan vastuu oppilaiden tietosuojasta
  • Oppilaiden ja opettajien tietosuoja sosiaalisen median palveluissa
  • Henkilökohtainen tietoturva: salasanat, käyttäjätunnukset, verkkoyhteydet

Hinta

110 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

9.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.