Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot (LY)

Aika ja paikka

Opinnot alkavat syksyllä 2019
Oulu

Tiedot tarkentuvat ja ilmoittautuminen opintoihin avataan viimeistään elokuussa.

Sisältö

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ajankohtaisia hallintotieteiden teorioita, ja osaa käyttää näitä organisaatioiden kehittämisessä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa johtamisen malleja, sekä henkilöstövoimavarojen käytön tapoja työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden johtamisessa. Tämän lisäksi aineopintojen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa erilaisia johtamisen psykologian välineitä, innovaatioteorioita, sähköistä hallintoa, taloutta ja palvelurakenteita koskevaa keskustelua, ja hänellä on valmiuksia laatia itsenäisesti tieteellinen, kandidaatintutkielman tasoinen tutkielma. Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on laajentanut ja syventänyt tietojaan hallintotieteen eri tutkimusaiheista ja -kohteista.

Edeltävät opinnot

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op tai Hallintotiede 25 op