Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Hallintotiede 35 op (LY)

Aika ja paikka

Syksy 2017-syksy 2018

Opinnot alkavat Julkinen johtaminen ja toimintaympäristö 5 op -opintojakson luennoilla perjantaina 29.9.2017

Sisältö

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ajankohtaisia hallintotieteiden teorioita, ja osaa käyttää näitä organisaatioiden kehittämisessä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa johtamisen malleja, sekä henkilöstövoimavarojen käytön tapoja työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden johtamisessa. Tämän lisäksi aineopintojen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa erilaisia johtamisen psykologian välineitä, innovaatioteorioita, sähköistä hallintoa, taloutta ja palvelurakenteita koskevaa keskustelua, ja hänellä on valmiuksia laatia itsenäisesti tieteellinen, kandidaatintutkielman tasoinen tutkielma. Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on laajentanut ja syventänyt tietojaan hallintotieteen eri tutkimusaiheista ja -kohteista.

Edeltävät opinnot

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op tai Hallintotiede 25 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
670 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 525 €), laskutetaan kolmessa erässä

Yksittäiset opintojaksot:
128 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €/opintojakso)

Ilmoittautuminen

11.9.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun  toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.