Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Grammatik 1, 5 op (OY) - ay693689P

Aika ja paikka

Lähiopetus: 40 t

Pe 13.9.19 klo 16.30-19.45
La 28.9.19 klo 10.00-13.30
Pe 11.10.10 klo 16.30-19.45
La 9.11.19 klo 10.00-13.30
Pe 23.11.19 klo 16.30-19.45
La 18.1.20 klo 10.00-13.30
Pe 31.1.20 klo 16.30-19.45
La 15.2.20 klo 10.00-13.30
Pe 13.3.20 klo 16.30-19.45
La 4.4.20 klo 10.00-13.30

Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

KT Hannu Niemi

Tavoitteet

Osaamistavoitteet    
De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

Sisältö

Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar och övningar
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Skriftlig tentamen
Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Kuulustelut

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen tentteihin:
14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta. Tenttipaikka ilmoitetaan tenttikalenterissa.