Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op (OY) -ay700681P

Aika ja paikka

Kirjatentti
Ma 17.2.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 30.3.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 25.5.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisiä ajankohtaisia globaaleja ongelmia, niitä koskevaa keskustelua ja niihin esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Opiskelija tuntee nationalismin problematiikkaa ja nationalismin historiaa.

Sisältö

Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin  sekä nationalismin historiaan ja problematiikkaan.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Göran Therborn: Maailma. Aloittelijan opas
-Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.