Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Gerontologia 26 op (JY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina Oulun, Kuusamon ja Ylivieskan toimipaikoissa. Monimuoto-opintojen tukena opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ryhmänohjaajan vetämiin ryhmätapaamisiin. Osa opinnoista suoritetaan ryhmänohjaajan johdolla.

Ryhmänohjauksen aikataulu Oulussa syksyllä 2019:
ke 18.9. klo 17.00-19.30 (kaikille pakollinen)
ke 2.10. klo 17.00-19.30
ke 30.10. klo 17.00-20.00
ke 6.11.2019 klo 17.00-19.30

Ryhmänohjauksen aikataulu Kuusamossa syksyllä 2019:
ke 18.9. klo 17.00-19.30 (kaikille pakollinen)
ke 2.10. klo 17.00-19.30
ti 29.10. klo 16.30-18.30
ke 6.11.2019 klo 17.00-19.30

Ryhmäohjauksen aikataulu Ylivieskassa syksyllä 2019:
ke 18.9. klo 17.00-19.30 (kaikille pakollinen)
ke 2.10. klo 17.00-19.30
to 31.10. klo 16.30-18.30
ke 6.11.2019 klo 17.00-19.30

Ryhmänohjauksen aikataulu Oulussa keväällä 2020:
ke 22.1. klo 17.00-19.30
ke 12.2. klo 17.00-20.00
ke 19.2. klo 17.00-19.30
ke 18.3. klo 17.00-20.00
ke 25.3. klo 17.00-19.30
ke 22.4.2020 klo 17.00-19.30

Ryhmänohjauksen aikataulu Kuusamossa keväällä 2020:
ke 22.1. klo 17.00-19.30
ti 11.2. klo 17.00-19.00
ke 19.2. klo 17.00-19.30
ti 17.3. klo 17.00-19.00
ke 25.3. klo 17.00-19.30
ke 22.4.2020 klo 17.00-19.30

Ryhmänohjauksen aikataulu Ylivieskassa keväällä 2020:
ke 22.1. klo 17.00-19.30
pe 14.2. klo 17.00-20.00
ke 19.2. klo 17.00-19.30
pe 20.3. klo 17.00-19.00
ke 25.3. klo 17.00-19.30
ke 22.4.2020 klo 17.00-19.30

Katso aikatauluihin liittyvät tarkennukset opintojaksokohtaisilta sivuilta.

Kohderyhmä

Kaikki ikääntymisestä ja sen mukanaan tuomista ilmiöistä kiinnostuneet. Vanhenemiseen liittyvien muutosten tuntemisesta on hyötyä yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä (esim. asuminen, liikenne, päivittäistä selviytymistä tukeva teknologia, liikunta ja kulttuuritoimi, liike-elämä ja kansallinen turvallisuus).

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana KM, TtM Jaana Rantanen

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  • ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  • osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  • ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Sisältö

Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden myös erityiskysymyksinä eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Väestön vanheneminen näkyy yhä enemmän: työelämä asettaa haasteita ikääntyvälle työvoimalle, perherakenteet muuttuvat ja hoivan tarve kasvaa. Myös työ- ja asuinoloja sekä palveluja on kehitettävä väestön ikärakenteen muutoksia vastaaviksi. Gerontologista tietoa tarvitaan sosiaali- ja terveyshuoltoalan ammattien lisäksi yhä enemmän myös muissa ammateissa. Vanhenemiseen liittyvien muutosten tuntemisesta on hyötyä yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä (esim. asuminen, liikenne, päivittäistä selviytymistä tukeva teknologia, liikunta- ja kulttuuritoimi, liike-elämä sekä kansalaisten turvallisuus). Gerontologinen tieto auttaa ymmärtämään myös omaa ja läheisten ihmisten vanhenemista.

Gerontologian perusopintokokonaisuuden voi hyödyntää yliopisto-opintojen ja ammattikorkeakoulututkinnon sivuaine-/vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €)
Kuusamo: 500 € (hinta kuusamolaisille 375 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa kyseisissä opinnoissa 125 €:lla)
Ylivieska: tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

9.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.