Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Gerontologia 26 op (JY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2018-2019

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina Oulun toimipaikassa. Monimuoto-opintojen tukena opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ryhmänohjaajan vetämiin ryhmätapaamisiin. Osa opinnoista suoritetaan ryhmänohjaajan johdolla.

Ryhmänohjauksen aikataulu Oulussa:
ti 18.9. klo 17.00-19.30
ke 3.10. klo 17.00-19.30
ke 31.10. klo 17.00-20.00
ke 21.11. klo 17.00-19.30
ti 4.12.2018 klo 17.00-19.30

Kevään 2019 aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kaikki ikääntymisestä ja sen mukanaan tuomista ilmiöistä kiinnostuneet. Vanhenemiseen liittyvien muutosten tuntemisesta on hyötyä yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä (esim. asuminen, liikenne, päivittäistä selviytymistä tukeva teknologia, liikunta ja kulttuuritoimi, liike-elämä ja kansallinen turvallisuus).

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana KM, TtM Jaana Rantanen

Sisältö

Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden myös erityiskysymyksinä eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Väestön vanheneminen näkyy yhä enemmän: työelämä asettaa haasteita ikääntyvälle työvoimalle, perherakenteet muuttuvat ja hoivan tarve kasvaa. Myös työ- ja asuinoloja sekä palveluja on kehitettävä väestön ikärakenteen muutoksia vastaaviksi. Gerontologista tietoa tarvitaan sosiaali- ja terveyshuoltoalan ammattien lisäksi yhä enemmän myös muissa ammateissa. Vanhenemiseen liittyvien muutosten tuntemisesta on hyötyä yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä (esim. asuminen, liikenne, päivittäistä selviytymistä tukeva teknologia, liikunta- ja kulttuuritoimi, liike-elämä sekä kansalaisten turvallisuus). Gerontologinen tieto auttaa ymmärtämään myös omaa ja läheisten ihmisten vanhenemista.

Gerontologian perusopintokokonaisuuden voi hyödyntää yliopisto-opintojen ja ammattikorkeakoulututkinnon sivuaine-/vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €)

Ilmoittautuminen

7.9.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.