Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Gerontologia 25 op (UEF)

Aika ja paikka

Syksy 2019 - kevät 2020, opetusajat tarkentuvat myöhemmin

Sisältö

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Gerontologian perusopintojen sisältöä on uudistettu, sisällön muutoksen myötä opinnoissa on huomioitu entistä vahvemmin käytännön vanhustyössä ja sen rajapinnoilla työskentelevien asiantuntijoiden (lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät, fysioterepeutit, toimintaterapeutit, palveluohjaajat, lähiesimehet, toiminnanjohtajat, vapaaehtoistyöntekijät, lääkealan osaajat, iäkkäiden ravitsemuspalveluista vastaavat jne.) osaamistarpeiden vahvistaminen ja työn laaja-alainen kehittäminen.
Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työsketelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä arvioida ja etsiä vanhuutta ja ikääntymistä koskevaa tietoa ja synnyttää siten uudenlaista asiantuntijuutta gerontologian alalta.

Gerontologian perusopintojen sisältö on kehitty vastaamaan vahvemmin käytännön työelämässä tarvittavaa osaamista. Ajankohtasia teemoja ovat mm.:

  • iän mukanaan tuomien elimistön muutosten erottaminen sairauksista
  • akuutisti sairastanut ikääntynyt ja kiputilanteet
  • hyvän lääkehoidon ja ravitsemuksen periaatteiden tunnistaminen iäkkäillä
  • vanhuspalvelujärjestelmän ja sen ohjausmekanismien tuntemus sekä asiakkaan itsemääräämisoikeus
  • muistisairauksien ennaltaehkäisy
  • vanhuuden ja vanhenemisen moninaisuuden huomioiminen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ulottuvuutena
  • yksilön elämänkulkuun vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen

 

Johdantoluento opintojen alkaessa verkon välityksellä, opintojaksot suoritetaan verkko-opintoina.

 

 

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 €, yksittäisten jaksojen hinnat tarkentuvat myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan, ilmoittautumisaika tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.