Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Fysioterapia 20 op (Savonia AMK)

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää ihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Se on merkittävä osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, ja siinä pyritään yhdessä asiakkaan kanssa saavuttamaan hänelle optimaalinen toimintakyky. Fysioterapeuttina osaamistasi tarvitaan yhä enemmän potilaan omassa elin- ja toimintaympäristössä. Ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävän fysioterapian merkitys kasvaa kaikissa ikäryhmissä. Nopeat tilannearviot potilaiden liikkumis- ja toimintakyvystä suhteessa heidän terveyteensä lisääntyvät, samoin yhä moniongelmaisempien ja vaativampien potilaiden fysioterapian tarve on kasvussa.

Aika ja paikka

8.9.2017-19.5.2018 Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen kutsussa

Yhdessä opintojaksossa opetusta on myös Kokkolassa. Tarkemmat opetusajat löydät kunkin opintojakson tiedoista.

Kohderyhmä

Kaikille kiinnostuneille.

Sisältö

Fysioterapian lähtökohtana on laaja-alaiseen kuntoutumiseen, terveyden edistämiseen ja varhaiseen puuttumiseen keskittyminen. Tavoite on, että fysioterapiaa hyödynnetään laajemmin erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kansalaisten hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä sekä terveydenhuollon kustannusten vähentämisessä.

Fysioterapiaa opiskellessa pääset soveltamaan monen tieteenalan tietoja ja taitoja. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen toimintakyky ja liikkuminen.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

1500 €

Ilmoittautuminen

25.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.