Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Fysiikka

Aika ja paikka

Valmennuskurssien infotilaisuus: ma 21.1.2019 klo 16.30–noin 19.00

Fysiikan opetuskerrat: Ke 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4., pe 3.5. ja ke 8.5.2019 klo 16.30–20.00

Kaikkien aineiden yhteinen harjoituskoe: La 13.4.2019 klo 9.00–14.00

Kouluttaja

Luk Jari Markkanen

Sisältö

Kurssilla kerrataan lukion fysiikan oppimäärää. Aiheina ovat viisi fysiikan osa-aluetta: mekaniikka, lämpöoppi, sähkö- ja magnetismioppi, aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka. Jokaisessa osa-alueessa käydään läpi sovelluksia ihmisen fysiologiaan tai lääketieteeseen, jotta valmius lääketieteen pääsykokeisiin paranisi.

Kurssin tavoitteena on hyvän laskurutiinin saavuttaminen ja fysiikan keskeisimpien asioiden oppiminen. Kurssilla painotetaan käytännön laskemista. Tunneilla lasketaan paljon ohjatusti ja itsenäisesti fysiikan ylioppilas- sekä pääsykoetehtäviä. Jokaisen opetuskerran alussa on noin oppitunnin mittainen laskupaja, jossa opettaja neuvoo opiskelijoita henkilökohtaisesti ennakkotehtävien ja edellisen opetuskerran harjoitustehtävien mahdollisissa ongelmissa. Lisäksi laskupajoissa on myös omat laskupajatehtävät. Laskupajan jälkeen tutustutaan pääasiassa esimerkkien avulla opettajajohtoisesti uuteen aiheeseen. Oppimista syvennetään jokaisen opetuskerran lopussa itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien avulla.

Kurssin opetuksessa oletetaan, että opiskelijoilla on jo jonkinlainen pohja fysiikasta. Olisi suotavaa, että suurin osa lukion kursseista olisi suoritettuna. Eritoten fysiikan yhtälöiden ratkaisemisen perusteet tulisi olla hallussa. Ennen kurssille tuloa itsenäiseen opiskeluun löytyy apua internetistä osoitteesta http://opetus.tv/fysiikka/.

Hinta

470 € (tai kaikki kurssit yhteensä 890 €)

Ilmoittautuminen

7.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/valmennuskurssit-laaketieteelliseen-3/

Infotilaisuuden (21.1.) jälkeen otamme vielä ilmoittautumisia, mikäli ryhmissä on tilaa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.