Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Flipped Classroom opetuksen strategisena menetelmänä

Aika ja paikka

La 23.11.2019 klo 9.00–15.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa
Huom! Ajankohta on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Kohderyhmä

Perusopetuksen yläluokkien ja toisen asteen opetushenkilöstö; koulutukseen osallistuvalla opettajalla olisi hyvä olla jokin omassa opetuksessa oleva opintojakso, johon hän aikoo soveltaa flipped classroom/learning -menetelmää

Kouluttaja

Yliopistotutkija FT Lasse Heikkinen, Itä-Suomen yliopisto

Sisältö

Flipped Classroom eli käänteisopetus ja tuttavallisemmin flippaus on opetusmenetelmä, joka UEF:ssa on muodostunut jo käsitteeksi. Opetusta on virallisesti käännetty vuodesta 2015. Saatujen kokemusten ja tutkimuksen myötä on OKM:n kärkihankkeena laadittu sivusto, jonka pohjalta opettajat voivat ottaa menetelmää käyttöön omassa opetuksessaan.
Tehostuksena opettajille tarjotaan nyt koulutuspakettia, joka sisältää manuaaliin tutustumisen, ennakkotehtävien tekemistä sekä kontaktijakson asiantuntijaa hyödyntäen.

Ennakkotehtävä ja koulutuksen rakenne

Tutustu ennakkoon menetelmään ja itseopiskelumateriaaliin osoitteessa www.uef.fi/flippaus ja pohdi seuraavia kysymyksiä:
1.    Menetelmä pähkinänkuoressa + sisältörakenne analyysi ja oppimistavoitteet

  • Mikä motivoi kokeilemaan flippausta? Millaisiin kysymyksiin tai tavoitteisiin haluaisit tällä menetelmällä saada ratkaisuja tai uutta näkökulmaa?

2.    Tekninen implementointi ja kontaktiopetuksen suunnittelu

  • Pohdi millaisiin vaiheisiin opiskelijan työpanos jakaantuu.

3.    formatiivinen arviointi osana flippausta

  • Miten murtaisit lempeästi perinteisen arvostelun (kurssin loppukoe?) kohti osallistavampaa arviointia?

Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujat saavat tarkemmat ohjeet ja pohjatyönä tarvittavan ydinaines- ja sisältörakenneanalyysin työkalut, joiden avulla voi kehittää omaa kurssia tai opintojaksoa.

Koulutuspäivä perustuu tehtyyn ennakkotehtävään. Kontaktissa hiotaan flippauksen yksityiskohtia, keskustellaan, vertaillaan ja vertaisopitaan.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

28.10. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.