Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Finnish Extra Online – A Finnish Language Help Centre on the Internet

Suomi Extra verkossa – suomen kielen tukipalvelupiste netissä

Aika ja paikka

Time:

6.9.-13.12.19 (except 25.10. and 6.12.), on Fridays at 18.00-19.00 / (paitsi 25.10. ja 6.12.) pe klo 18.00-19.00

Place: 

A virtual classroom on the Internet. The course will be carried out online through Adobe Connect (AC) online classroom at this address: http://ppkyo.adobeconnect.com/finnishextraonline/
Students should have access to a computer with an internet connection as well as a headset.

Read this: Quickstart guide for Adobe Connect

Adobe Connect (AC) -verkkoluokka osoitteessa http://ppkyo.emea.acrobat.com/finnishextraonline/
Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden ja kuulokemikrofonin (sankaluuri).

Lue tämä: Adobe Connect, pikaopas

Kohderyhmä

Target group:

Foreigners studying Finnish

Suomen kieltä opiskelevat ulkomaalaiset

Kouluttaja

Teacher:

Anne Palokangas (BA, HuK), native Finnish speaking teacher

Tavoitteet

Aims:

Help people with Finnish as a foreign language to improve their knowledge of Finnish and to support self-learning and managing in studies and in working life.

Auttaa suomea vieraana kielenä puhuvia kehittämään suomen kielen taitoaan ja tukea itseohjautuvaa oppimista sekä selviytymistä opiskelussa ja työelämässä.

Sisältö

Contents:

We will study and practise the topics the participants want to learn. During the classes we do e.g. text exercises, practise speaking or deal with grammar.

Harjoitellaan niitä asioita, joita osallistujat haluavat; tunnilla voidaan esim. tehdä tekstiharjoituksia, harjoitella puhumista tai käsitellä kielioppiasioita.

Hinta

Price:

Free of charge

Ilmainen

Ilmoittautuminen

Registration:

You should register before your first participation. You may participate the Finnish Extra online group whenever you wish: once, twice or why not every time!

Sinun tulisi rekisteröityä ennen ensimmäistä osallistumistasi. Voit osallistua Suomi Extra verkossa -ryhmään milloin itse haluat: kerran, kahdesti tai vaikka joka kerta!