Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Farmasian yksittäiset opintojaksot 1 - 25 op (UEF)

Lukuvuosi 2018 - 2019

Ti 11.9.2018 klo 17.00-18.30 johdantoluennon voi myös kuunnella Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikalla, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Merikatu 2, puukanslia, neuvottelutila M5

Aika ja paikka

Johdanto farmasian opiskeluun -luento (0 op) järjestetään ti 11.9.2018 klo 17.00-18.30 Kuopion kampuksella. Luennot välitetään samanaikaisesti Kuopiosta etäluentona yhteistyöoppilaitoksiin. Johdantoluennon sisältö: Johdanto farmasian opintoihin, farmasian eri osa-alueet ja farmasia tieteenalana. Verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

Kohderyhmä

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
 • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
 • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
 • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

Tavoitteet

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Opintojaksot auttavat ymmärtämään lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään myös lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi oman työn tueksi, osaamisen laajentamiseksi tai päivittämiseksi. Opinnot sopivat hyvin myös alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Opinnot kuuluvat terveystieteiden tiedekuntaan.

Sisältö

Yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla seuraavasti:

 • Johdanto farmasian opiskeluun 0 op
 • Solubiologian perusteet 3 op
 • Johdatus farmakologiaan 4,5 op
 • Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op
 • Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
 • Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
 • Farmaseuttinen kemia 2 op
 • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op
 • Laatuajattelun perusteet 1 op
 • Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Suoritustapa: Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Halutessaan voi tulla oppiin myös paikanpäälle Kuopioon tai yhteistyöoppilaitoksiin. Opintojen tueksi toteutetut luennot ovat käytettävissä opintojen ajan verkkotallenteina. Oppimisympäristöstä löytyy myös ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät, oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Hinta

Hinnat ilmoitettu yksittäisen osion kohdalla.

Opiskelija maksaa ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröimismaksun 10 € / opintopiste.

Ilmoittautuminen

Huom! Mikäli haluat opiskella Farmasia 25 op kokonaisuuden niin ilmoittaudu jokaiselle yksittäiselle osiolle erikseen ylläolevien Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit linkkien kautta.