Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Farmasia 25 op (UEF)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2017-2018

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Info pidetään Raahessa 12.9. klo 17-18.30 Porvari- ja Kauppakoulun kampuksella, Merikatu 2, C-rakennus, luokassa C128.

Kohderyhmä

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

  • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
  • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
  • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
  • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
  • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

Sisältö

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan, ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Jarkko Ketolainen.

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöa, ja välillä voi tulla paikan päälle oppimaan. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena. Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Huomioitavaa

Suoritustapa: Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Halutessaan voi tulla oppiin myös paikanpäälle Kuopioon tai yhteistyöoppilaitoksiin. Opintojen tueksi toteutetut luennot ovat käytettävissä opintojen ajan verkkotallenteina. Oppimisympäristöstä löytyy myös ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät, oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Johdanto farmasian opiskeluun -luento (0 op) järjestetään ti 12.9.2017 klo 17.00-18.30 Kuopion kampuksella. Luennot välitetään samanaikaisesti Kuopiosta etäluentona yhteistyöoppilaitoksiin. Johdantoluennon sisältö: Johdanto farmasian opintoihin, farmasian eri osa-alueet ja farmasia tieteenalana. Verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

 

Hinta

Ylivieska: 500 €
Raahe: 500 €

Ilmoittautuminen

1.9. mennessä. Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.