Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Aika ja paikka

Ke 13.11.2019 klo 12.00–16.00 Ylivieska, etäluentona Kuusamossa, Oulussa, Raahessa ja Pyhäjärvellä

Kohderyhmä

Julkisen hallinnon johtajat, organisaatioiden tietosuojaprojekteihin tai hankintaprojekteihin osallistuvat sekä tietoturva- ja tietosuojavastaavat

Kouluttaja

Senior Manager, Legal Counsel Sanna Sipilä

Sisältö

1. Tietosuoja-asetuksesta yleisesti

  • Soveltamisala
  • Käsitteistö
  • Dokumentaatio

2. Tietosuoja osana hankintaprosessia

  • Tietosuoja-asetuksen huomiointi hankinnan eri vaiheissa

3. Hankintasopimusten muuttaminen GDPR-mukaisiksi

  • Hankintasopimuksen muuttaminen
  • Suorahankintojen ja lisähankintojen riskit

4. Asetuksen mukaisia erityisvaatimuksia

  • Tietoturvaloukkaukset
  • Vaikutustenarviointi

Hinta

170 € Ylivieskassa, 150 € Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

28.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.