Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op (OY) - ay700618P

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja yhteiskuntafilosofian klassiset ajatusmallit antiikista nykyaikaan.

Sisältö

Kirjatentti
Ma 9.12.19 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 24.2.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 6.4.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita JA Mäki: Kaksi universalistista moraaliteoriaa
- Liedman: Från Plato till kriget mot terrorismen TAI Koikkalainen: Klassiset poliittiset ajattelijat