Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Etiikan erityiskysymyksiä 5 op - ay700682A (OY)

Aika ja paikka

Kirjatenttipäivät: ma 1.10., 10.12.2018 tai 11.3.2019 klo 17.00-20.00

Tenttiin ilmoittautuminen viimeistään 14 vrk ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Sisältö

Perehdytään etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus:

Kaksi seuraavista:
Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet
Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia

Hinta

95 €