Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Etiikan erityiskysymyksiä 5 op (OY) - ay700682A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 4.11.2019 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 16.12.2019 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 4.5.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö

Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus:

Kaksi seuraavista:
Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet
Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.