Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Esteellisyyspäivä (kevät 2018)

Voiko virkamies suositella lähisukulaistaan valittavaksi johtamaansa virastoon? Eikö kuntayhtiön hallituksen jäsenenä oleva luottamushenkilö ole esteellinen päättämään kyseisen yhtiön asioista? Voiko koululaisen vanhempi osallistua koulun lakkauttamista koskevaan päätöksentekoon luottamushenkilönä? Aiheuttaako pelkkä esteellisen henkilön läsnäolo päätöksenteon virheen?

Aika ja paikka

Ke 16.5.2018 klo 9.00–15.30 Ylivieska, etäluentona Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Kuntien viranhaltijat, luottamushenkilöt ja kuntayhtiön hallituksen jäsenet

Kouluttaja

Lakimies Susanna Ijäs


Susanna Ijäs on toiminut Kuntaliiton lakiyksikön lakimiehenä seitsemän vuoden ajan sekä siviili- että hallintojuristina. Hän on toiminut myös kaupunginlakimiehen tehtävissä Hämeenlinnassa, kiinteistölakimiehenä Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin palveluksessa.

Sisältö

Virkamiehen esteellisyys

  • Milloin virkamies on esteellinen hoitamaan tehtäväänsä?
  • Esteellisyyden ulottuvuus ja toteaminen
  • Käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia

Luottamushenkilön esteellisyys

  • esteellisyyden ja vaalikelpoisuuden erot
  • valtuutetun esteellisyys suhteessa muihin luottamushenkilöihin
  • esteellisyys valitusperusteena
  • käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia

Kuntayhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys

  • esteellisyyssäännökset osakeyhtiössä
  • luottamushenkilö kuntayhtiön hallituksessa - kahdella pallilla istumisen ongelmat
  • käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia

Hinta

110 € Ylivieskassa, Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit / 120 € Kuusamossa sisältäen myös lounaan

Ilmoittautuminen

27.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.